Op de algemene ledenvergadering van 23 april 2019 is Jeltje Bijleveld op voordracht van het bestuur benoemd tot erelid.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2017 is Kees van Lambalgen benoemd tot erelid.

Tijdens de jaarvergadering van 22 april 2010 nam Henk van den Beld afscheid als voorzitter van de Cultuurhistorische Commissie en als vicevoorzitter van onze vereniging. 

In de geschiedenis van de vereniging was dit nog niet eerder voorgekomen. Maar op de algemene ledenvergadering van 16 april 2009 was het dan toch zover.