Voormalig koetshuis Groot Plattenberg - Gemeentelijk Monument, Amersfoortseweg 38

Het voormalige koetshuis van Groot Platten berg is nog het restant van wat eens de buitenplaats Groot Plattenberg is geweest. Dit buiten werd gebouwd in 1861 door W. H. baron Van Lynden te Zeist, heemraad van het College van de Eem. Op deze plaats had vroeger een herberg annex boerderij gestaan. Het huis, de stal, het 'boombosch', weiland en erf werden in 1919 verkocht aan J. Th. Boelen, wijnhandelaar te Amsterdam. De gemeente Maarn heeft in het huis lange tijd een kamer gehuurd, die als rechthuis diende en waar tevens de gemeenteraadsvergaderingen werden gehouden. Latere bestemmingen zijn geweest onderdak voor de Sint Monica Stichting der Witte Zusters, Stichting Unie van Vrijwilligers voor Medische en Sociale Ontwikkeling in de Ontwikkelingslanden en de Zusters Augustinessen uit Heemstede. Deze laatsten gebruikten het huis als bejaardenhuis voor de zusters. Hierna is de buitenplaats overgegaan in particuliere handen.

GrootPlattenberg001 GrootPlattenberg003 

GrootPlattenberg002 HuizeMirjam001

Referenties