Van Maarn en Maarsbergen is een aantal oude kaarten bekend die veel details laten zien van de ontwikkeling van het landschap, bebouwing en infrastructuur van de twee marken tot een gemeente in de moderne tijd. Deze gemeente is na de herindeling sinds enkele jaren onderdeel van gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

De kaarten zijn chronologisch geordend, waarbij de reeks wordt voorafgegaan door de Cultuurhistorische Waardenkaart. Deze kaart werd door de CHC werd opgesteld om het historisch erfgoed van Maarn en Maarsbergen nauwkeurig en gedetailleerd vast te leggen. Het gaat daarbij niet alleen om de beschrijving van monumenten maar ook om de vele historische elementen die het landschap van Maarn en Maarsbergen telt. In dit landschap zijn ook een zandafgraving met steneneiland (aardkundig monument), grafheuvels en vele sporen van oude ontginningen terug te vinden.

Het bekijken van deze kaart maakt de interpretatie van de andere kaarten eenvoudiger.

  • Voor een snelle eerste indruk, wordt een kleine afbeelding getoond onder ieder artikel
  • Een klik op Toelichting brengt je naar de toelichting van één of meer kaarten. Deze kunnen soms zeer gedetailleerd zijn en veel interessante informatie over de geschiedenis van Maarn en Maarsbergen bevatten.     
  • Een klik op Kaart toont de kaart in Google Maps. Je kunt de kaart verschuiven, in- en uitzoomen en in de meeste gevallen objecten aanklikken voor nadere informatie..
  • Een klik op Projectie toont de kaart als projectie over de basiskaart van Maarn en Maarsbergen in Google Maps. De transparantie is instelbaar en dit maakt het mogelijk om in één oogopslag vroeger en nu te vergelijken.

NB: Om de kaarten goed te kunnen bestuderen zijn wat grotere beeldbestanden noodzakelijk, het kan enkele seconden duren vóór de kaart verschijnt. Tijdens het laden van de grote afbeeldingen verschijnt de tekst: 'Helaas hebben we hier geen beelden van'!  Wacht geduldig af.

Gemaakt door de CHC, toont alle geïnventariseerde cultuurhistorische waarden van het gebied Maarn-Maarsbergen, van monumenten tot historische landschapselementen.

Gemaakt als hulpmiddel bij de verdeling van de tot dan toe gemeenschappelijk gronden in de Meent, de Birkt en het Veen om ze daarna te kunnen gaan ontginnen.

Twee prachtig ingekleurde kaarten van D. Groenou die het grondgebied van de hoeven Eijkelenburgh en Alendall laten zien en twee latere kopiën van Bernard de Roy waarop ook Birckesteijn wordt getoond.

Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen met percelen, bebouwing, weg- en waterwegen.

Deze tiendkaart van M. de Leeuw beschrijft alle percelen in Maarn die tiendplichtig waren aan het Domkapittel te Utrecht. De kaart bestaat uit een hoofdkaart en drie detailkaarten. Bij iedere detailkaart hoort een opsomming van alle percelen met opgave van eigenaar, soort gebruik en grootte.

Het Maatboek beschrijft alle percelen van Maarn en geeft de onderlinge ligging weer in een schetskaart door P. J. Romme. Projectie van deze schetskaart is niet goed mogelijk, de afwijkingen zijn daarvoor te groot.

Deze zeer gedetailleerde kaart werd gemaakt als officiƫle registratie van alle grondbezit in Nederland. De kaart is nog steeds officieel in gebruik.

De eerste integrale topografische kaart 1:50.000 van het hele land. Afgebeeld is een samenstelling van fragmenten van blad 32-III Woudenberg en 39-I Doorn.

Kaart uit de gemeente atlas van J. Kuyper, uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden.

De eerste integrale topografische kaart 1:25.000 van het hele land. Afgebeeld zijn samenstellingen van fragmenten van blad 447 Woudenberg en blad 466 Doorn uitgaven 1870/2, 1903 en 1932

Een oudere uitgave van de nu gangbare topografische kaart 1:50000 van het hele land. Afgebeeld is een fragment van blad 32West Amersfoort.

Topografische Kaart 1:25.000

Dit is de nu gangbare topografische kaart 1:25.000 van het hele land. Afgebeeld is een samenstelling van fragmenten van blad 32D Woudenberg en blad 39B Wijk bij Duurstede. Deze kaart is nog steeds in gebruik.

De moderne topografische kaart, als digitale rasterkaart uitgegeven door Kadaster Geo-Informatie. Deze kaart wordt iedere twee jaar geactualiseerd. De kaart geeft een volledig en getrouw beeld van terrein en landschap.