Deze tiendkaart van M. de Leeuw beschrijft alle percelen in Maarn die tiendplichtig waren aan het Domkapittel te Utrecht. De kaart bestaat uit een hoofdkaart en drie detailkaarten. Bij iedere detailkaart hoort een opsomming van alle percelen met opgave van eigenaar, soort gebruik en grootte.