De eerste integrale topografische kaart 1:25.000 van het hele land. Afgebeeld zijn samenstellingen van fragmenten van blad 447 Woudenberg en blad 466 Doorn uitgaven 1870/2, 1903 en 1932

1872

1903

1932