Een oudere uitgave van de nu gangbare topografische kaart 1:50000 van het hele land. Afgebeeld is een fragment van blad 32West Amersfoort.