Maarn Maarsbergen Natuurlijk wil graag zoveel mogelijk inwoners bij haar werk en activiteiten betrekken. Voor en door onze leden kunnen wij als vereniging groeien en bloeien! 
Ook U bent van harte welkom als lid van MMN; u kunt zich via het AANMELDFORMULIER aanmelden. 
Het lidmaatschap houdt in: 

  • U betaalt slechts 10 euro per gezin per jaar 
  • 3x per jaar ontvangt u de Modderkoning (papieren of digitale versie), ons leden blad vol info over natuur en cultuurhistorie
  • Deelname aan de  meeste activiteiten is voor leden gratis of tegen gereduceerd bedrag
  • U ondersteunt de doelstellingen en het werk van de verschillende werkgroepen van MMN! 

U kunt ook vrijblijvend een donatie verrichten via IBAN NL34 INGB 0000 154123, ten name van MMN te Maarn