In deze Modderkoning :

 • Van de voorzitter
 • Lopende zaken
 • Schoolkinderen ruimen zwerfafval op in Maarn op 22 maart 2013
 • Nieuwe webmaster, nieuwe site 
 • Zwerfvuilactie in de regen op 9 maart 2013
 • Kandidaat bestuurslid Lezingen en Excursies
 • Kinderprogramma 2012/2013 
 • Vetbolletjes en pindakettingen maken op 12 december 2012
 • Wilde zwijnen in de bibliotheek op 7 maart 2013
 • Gezocht NatuurWijzers
 • Werken in het landschap op 23 januari 2013
 • Werken in het landschap op 2 maart 2013
 • Wintergasten kijken op 19 januari 2013
 • Lezing over de oudste kaarten van Maarn op 18 april 2013
 • Lezing en excursie over de Maarnse Eng op 25 en 27 april 2013 
 • Jaarverslag van de vereniging MMN 2012
 • Jaarverslag van de Cultuurhistorische Commissie 2012
 • Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 april 2013 

Lees hier Modderkoning 2013 - 01