De kamsalamander (Triturus cristatus) is een watersalamander uit de familie echte salamanders (Salamandridae). Voor de paartijd ontwikkelen de mannetjes een getande rugvin, wat de naam verklaart en ook de soortnaam cristatus betekent kamvormend.