MaarnWijzerDiverse activiteiten van MMN worden in samenwerking met MaarnWijzer georganiseerd. U kunt op de site van MaarnWijzer nog meer cursussen vinden.

 

Ridder Fulco kindernatuurpad in Maarn

Het Ridder Fulco kindernatuurpad is op 7 juni 2023 door wethouder Anouk Haaxma samen met een Ridder en jonkvrouw op 7 juni officieel geopend!
Op dit pad ga je als Ridder Fulco op avontuur en kan je allerlei opdrachten doen. Op zoek naar dieren en bomen, op je blote voeten ‘door het moeras’, riddersoep maken, zwaardvechten, van alles en nog wat! Dit natuurpad is vrij toegankelijk wanneer en zo vaak als je zelf zin hebt.

Lees hier meer : Ridder Fulco kindernatuurpad in Maarn

"Op zoek naar weidevogels"
(met Willemijn Cappetti en Kees van Lambalgen)

Op zaterdag 23 maart 2002 werd een bezoek gebracht aan de Eempolder bij Nijkerk. De opkomst was goed. Negentien enthousiaste mensen togen om een uur of negen - bij mooi weer - richting Arkemheen. De auto’s werden geparkeerd nabij het stoomgemaal "Hertog Rijnout", dat tevens bezoekerscentrum is. Willemijn wist ons bij aankomst al snel te attenderen op de smeerwortel, de kleine veldkers, die steeds meer voorkomt, en op andere planten en bloemen, die door het vroege voorjaar, zich al lieten zien, zoals de paardebloem, de dovenetel, het madeliefje, de lisdodde en de zuring. En ongetwijfeld zal zij nog veel meer hebben gezien.


Kees de faunaspecialist, beperkte zich niet alleen tot de vogels, waarvan hij er vele bij naam kent. Amper gestart zag hij een wezel en later een muskusrat. Veel vogels heb ik gezien en vaak heel mooi gezien door de telescopen van Ab en Cor. De oogst was niet gering. Zo maar een opsomming van hetgeen er zat, liep of vloog: lepelaar rietgors, bergeend, tafeleend, wilde eend, brilduiker, grauwe gans, Canadese gans, Nijlgans, knobbelzwaan, veldleeuwerik, grutto, kievit, torenvalk, buizerd, fuut, mus, spreeuw, kwikstaart, houtduif, holeduif, reiger, tureluur. En ook hier zal hij - net als Marco - weer veel meer hebben gezien.
Al met al een geslaagde ochtend en de moeite waard om er vaker naar toe te gaan. Dit kan uiteraard ook individueel en op eigen gelegenheid. De rondwandeling is ongeveer negen kilometer, maar voor wie dit te lang is kan de afstand ook per fiets of auto worden afgelegd. Overigens kan er op bijna iedere willekeurige plaats worden gestopt en gekeerd.
Willemijn en Kees nogmaals bedankt voor het gebodene.