MaarnWijzerDiverse activiteiten van MMN worden in samenwerking met MaarnWijzer georganiseerd. U kunt op de site van MaarnWijzer nog meer cursussen vinden.

 

Ridder Fulco kindernatuurpad in Maarn

Het Ridder Fulco kindernatuurpad is op 7 juni 2023 door wethouder Anouk Haaxma samen met een Ridder en jonkvrouw op 7 juni officieel geopend!
Op dit pad ga je als Ridder Fulco op avontuur en kan je allerlei opdrachten doen. Op zoek naar dieren en bomen, op je blote voeten ‘door het moeras’, riddersoep maken, zwaardvechten, van alles en nog wat! Dit natuurpad is vrij toegankelijk wanneer en zo vaak als je zelf zin hebt.

Lees hier meer : Ridder Fulco kindernatuurpad in Maarn

Zaterdagmorgen 15 januari 2009 ging een enthousiaste groep op stap onder leiding van Aat Schaftenaar (vogelaar van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk) en Pieter Hendriks (namens Maarn Wijzer). De weergoden waren de groep goed gezind, want het was droog.

De eerste observatieplaats was bij Amerongen. Als eerste kwamen de nijlganzen in het vizier met op de achtergrond tientallen grauwe ganzen. Vijf reeën lieten zich van hun mooiste kant zien. Verder staartmezen, koolmezen, een winterkoninkje, mussen, een kauwtje, een appelvink, waterhoentjes, blauwe kiekendief, grote zilverreiger (zie foto), blauwe reiger, torenvalk, kraaien, merels, kleine wilde zwanen en buizerds.

Bij de Lek zag de groep meerkoeten, een paartje grote zaagbekken, dodaarsjes, wilde eenden, kuifeenden, futen, wintertalingen en een grote vlucht brandganzen. Bij de stuwen zagen wij wulpen, een slechtvalk, smienten en een Indische gans. Bij de laatste halteplaats kwamen daar nog de ekster, de slobeend en als toetje baltsende brilduikers bij. Een geweldig gezicht. Op dat moment begon de regen en keerde de groep tevreden naar huis. Een zeer geslaagde ochtend, zeker dankzij de kennis en sympathieke deskundige uitleg van Aat.

Door: Pieter Hendriks