MaarnWijzerDiverse activiteiten van MMN worden in samenwerking met MaarnWijzer georganiseerd. U kunt op de site van MaarnWijzer nog meer cursussen vinden.

 

Het lijkt erop dat de acties van de werkgroep Maarn en Maarsbergen Schoon vruchten beginnen af te werpen. De kernen Maam en Maarsbergen gaan er schoner uitzien. Aan de actie op zaterdag 1 april deed een twintigtal mensen mee hetgeen aangeeft dat het onderwerp leeft. Een stimulans om ermee door te gaan ook vanwege de voorbeeldfunctie.
De volgende actie is in oktober.

Werkgroep Maarn en Maarsbergen Schoon
Nel ter Kuile
Jan Egbers (vz)
Bert Schnabel