MaarnWijzerDiverse activiteiten van MMN worden in samenwerking met MaarnWijzer georganiseerd. U kunt op de site van MaarnWijzer nog meer cursussen vinden.

 

Ridder Fulco kindernatuurpad in Maarn

Het Ridder Fulco kindernatuurpad is op 7 juni 2023 door wethouder Anouk Haaxma samen met een Ridder en jonkvrouw op 7 juni officieel geopend!
Op dit pad ga je als Ridder Fulco op avontuur en kan je allerlei opdrachten doen. Op zoek naar dieren en bomen, op je blote voeten ‘door het moeras’, riddersoep maken, zwaardvechten, van alles en nog wat! Dit natuurpad is vrij toegankelijk wanneer en zo vaak als je zelf zin hebt.

Lees hier meer : Ridder Fulco kindernatuurpad in Maarn

Werken in het landschap in januari en februari
Verslag van Wim Arendsen

In de afgelopen wintermaanden werd er drie keer gewerkt in het landschap. Op 4 november werd begonnen met de jaarlijkse onderhoudsbeurt aan de kolken in Maarsbergen, de bakermat van onze vereniging die volgend jaar vijfentwintig jaar bestaat. Bij de start van dit seizoen werden door Kees de puntjes voor wat de veiligheid betreft nog eens op de i gezet.

Op 27 januari en op 24 februari werd er geknot in de Maarnse Meent bij de Meentsteeg. Ondanks dat er sprake was van achterstallig onderhoud, was het enthousiasme er niet minder om. Aan de jaarringen was af te leiden dat er op die bomen de laatste twaalf jaar niet meer was geknot. En dat betekende dat er zeer zware takken op stonden die overigens een uitdaging waren voor Douwe, Arwin, Willem en Bertjan die met veel inzet de takken te lijf gingen.

De knotgroep mag constant op een behoorlijke deelname van ongeveer vijftien mensen rekenen.

De sfeer was goed mede door de koffie en warme chocolademelk waar Jeltje de deelnemers telkens weer mee verkwikte. Kees gaat steeds meer op de digitale toer en zond vaak dezelfde dag nog een verslag aan de deelnemers, verlucht met foto’s van de dag. Buiten het officiële jaarprogramma om is er door een aantal mensen zelfs nog geknot aan de Planetenbaan. Het werken in het landschap (hoofdzakelijk knotten) werd afgesloten met een gezellige lunch met broodjes en soep op het terrein van Mieke Broekhuijsen. Zij, Jeltje Bijleveld en Annie van den Beld hadden hiervoor gezorgd. Gezien het enthousiasme van de knotgroep is door sommigen al de suggestie gedaan om de frequentie in de toekomst op te voeren van drie naar bijvoorbeeld vijf zaterdagochtenden.