MaarnWijzerDiverse activiteiten van MMN worden in samenwerking met MaarnWijzer georganiseerd. U kunt op de site van MaarnWijzer nog meer cursussen vinden.

 

Bloeiende bermen door Harry Kerver

Op 16 en 20 mei heeft Harry Kerver de minicursus ‘bloeiende bermen’ gegeven. Harry is een bevlogen veldbioloog en natuurgids bij IVN Heuvelrug en Kromme Rijn. Hij heeft voorafgaand aan deze minicursus de bermen van Maarn goed bekeken en volgens zijn zeggen is Maarn een keurig dorp met netjes gemaaide bermen.

In zijn verhaal wordt duidelijk dat hij de bermen liever iets minder keurig c.q. gemaaid ziet. Want op plaatsen waar maar één keer per gemaaid wordt, krijgen de wilde bloemen meer kans. En wie wilt er nu geen mooie bermen met fluitenkruid en dagkoekoeksbloem?

Op dinsdagavond vertelde Harry het één en ander over verschillende vormen van bermbeheer: geheel of gedeeltelijk te maaien, één keer per jaar of maandelijks, blad laten liggen of wegblazen. Ook stond hij even stil bij het effect van het beheer op de bloemen en planten. Bv een beukenlaan in Driebergen heeft in het voorjaar prachtige bloeiende stinzenplanten, mede door het wegblazen van blad. 

Ook gingen de deelnemers deze avond aan de slag: 10 bloeiend bermplanten op naam brengen met een de zoekkaart, en 20 bloeiende planten onderbrengen in vier families: de vlinderbloemige, de lipbloemige, de composieten, de kruisbloemige. Het was een leuke bloemrijke avond waarin theorie en praktijk goed werden afgewisseld.

Op zaterdagmorgen zijn we op pad gegaan vanaf de tennisvelden naar de Schapendrift en het paadje over het golfterrein en de lindelaan Anderstein. Op de eerste vierkante meter zagen we al diverse soorten bloemen: o.a. fluitenkruid, zevenblad, dagkoekoeksblad, nagelkruid, brandnetel, robbertskruid. We zagen op het smalle paadje van de golfbaan één rietorchis en de gele ratelaars bloeien. In de berm van de lindelaan op Anderstein is voornamelijk wilde peen ingezaaid, zodat de insecten die wilde peen bezoeken ook de engerlingen/emelten in het gras tegengaan.

Zowel voor de beginnende als gevorderde plantenkenner was het een leuk en leerzame minicursus. En sommige onkruidjes mogen nu misschien wel langer in de tuinen blijven staan totdat ze zaad gaan vormen. Tip omarm je vijand: maak van jonge zevenbladblaadjes een heerlijke pesto.