MaarnWijzerDiverse activiteiten van MMN worden in samenwerking met MaarnWijzer georganiseerd. U kunt op de site van MaarnWijzer nog meer cursussen vinden.

 

Ridder Fulco kindernatuurpad in Maarn

Het Ridder Fulco kindernatuurpad is op 7 juni 2023 door wethouder Anouk Haaxma samen met een Ridder en jonkvrouw op 7 juni officieel geopend!
Op dit pad ga je als Ridder Fulco op avontuur en kan je allerlei opdrachten doen. Op zoek naar dieren en bomen, op je blote voeten ‘door het moeras’, riddersoep maken, zwaardvechten, van alles en nog wat! Dit natuurpad is vrij toegankelijk wanneer en zo vaak als je zelf zin hebt.

Lees hier meer : Ridder Fulco kindernatuurpad in Maarn

Ruim dertig leden van MMN en van de bibliotheek waren aanwezig bij de lezing van de heer J. Van Notten. Voor de pauze liet Van Notten een mooie, erg informatieve DVD zien over het reewild. Na de pauze kwam hij zelf aan het woord.

Merkbaar was dat het reewild hem erg na aan het hart ligt. Vol passie sprak hij over het ree en over het beladen onderwerp van het bejagen ervan. Bejaagd worden alleen dieren die slechte vooruitzichten hebben: dieren die kreupel zijn of waarvan het gewei niet ontwikkeld is, of dieren met een slechte gezondheid, te zien aan de vacht en aan de spiegel. En dan ook nog alleen maar mits aan alle hiervoor geldende regels is voldaan.

Kritische vragen uit de zaal over het achterlaten van het hele kadaver of het laten liggen van alleen het geweide (= ingewanden) van het geschoten wild in het bos ging Van Notten niet uit de weg. Zijns inziens is het niet wenselijk om in relatief kleine gebieden meerdere hele kadavers achter te laten. Hij kiest ervoor om de kop zelf te houden als trofee en de rest, behalve het geweide op te laten halen door een poelier.

Uiteraard kwamen ook de vele wilde zwijnen op de Veluwe en de functie van vossen aan bod. Na afloop waren de meeste aanwezigen beter in staat zich een oordeel te vormen ten aanzien van de problematiek rond jacht en jager.
Verslag van Annelies Wiersma