MaarnWijzerDiverse activiteiten van MMN worden in samenwerking met MaarnWijzer georganiseerd. U kunt op de site van MaarnWijzer nog meer cursussen vinden.

 

Mede dankzij de dames Breedveld en Cappetti zijn wij in contact gekomen met de geomorfoloog dr. H. A. Visscher uit Dordrecht. Op 3 november 2010 kwam de heer Visscher naar de Maarnse Bibliotheek om een interessante uiteenzetting te verzorgen over zijn vakgebied. En dat er over de Geomorfologie veel te vertellen is, bewees die bijeenkomst.

Om 6.00 uur s’ochtends stond de MMN groep paraat om onder leiding van de dames Jeltje Bijleveld en Willemijn Cappetti (op alfabetische volgorde van achternaam) te vertrekken voor het tradionele dauwtrappen.

Een boeiend verhaal met prachtige beelden van de 'stork', de Engelse naam voor deze grote vogel. Gelukkig is door de inzet van de Vogelbescherming Nederland en vele vrijwilligers als de heer Kees Vos heel veel werk verricht om het aantal broedparen flink te laten toenemen.

De zwerfvuilactie van 20 maart 2010 was weer een groot succes. Dit was mede te danken aan de aanwezigheid van een stuk of tien Rabobank medewerkers.

Het was de bedoeling dat we op 30 januari 2010 op excursie zouden gaan, maar vanwege de sneeuw en gladheid moesten we uitwijken naar 20 februari. We waren met acht mensen, allemaal enthousiast.

De intentie was er ....

Er waren 10 aanmeldingen voor de MMN Vogelexcursie naar de Oostvaardersplassen op zaterdag 30 januari 2010. Maar .... hevige sneeuwval 's nachts zorgde voor veel ellende op de weg en na overleg met vogelaar Remko Booij werd besloten om 'thuis' te vogelen.