MaarnWijzerDiverse activiteiten van MMN worden in samenwerking met MaarnWijzer georganiseerd. U kunt op de site van MaarnWijzer nog meer cursussen vinden.

 

Ridder Fulco kindernatuurpad in Maarn

Het Ridder Fulco kindernatuurpad is op 7 juni 2023 door wethouder Anouk Haaxma samen met een Ridder en jonkvrouw op 7 juni officieel geopend!
Op dit pad ga je als Ridder Fulco op avontuur en kan je allerlei opdrachten doen. Op zoek naar dieren en bomen, op je blote voeten ‘door het moeras’, riddersoep maken, zwaardvechten, van alles en nog wat! Dit natuurpad is vrij toegankelijk wanneer en zo vaak als je zelf zin hebt.

Lees hier meer : Ridder Fulco kindernatuurpad in Maarn

Zo'n 20 vroege vrouwen en mannen hadden zich op 19 april om 5.45 uur bij restaurant 't Vosje verzameld om onder leiding van vogelkenner bij uitstek Aat Schaftenaar te gaan genieten van het vogelconcert op landgoed Anderstein in Maarsbergen. Op weg naar het startpunt had menigeen het eerste gejubel van de roodborst en de klare klank van de merel al opgemerkt.

Op 27 maart 2008 kwamen 's avonds om acht uur ongeveer 40 belangstellenden af op de door MMN in samenwerking met de openbare bibliotheek georganiseerde lezing over libellen. Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting vertelde boeiend aan de hand van prachtige beelden over deze bijzondere insecten.

Verslag werkdag zaterdag 26 januari 2008

Op 26 januari 2008 was er weer een werkdag in het landschap met een grote opkomst van wel 18 personen. Er werd gewerkt aan de Meentsteeg 10 bij de familie Jansen. De 50 knotbomen die hier staan waren vier jaar geleden geknot, maar hadden inmiddels weer behoorlijke pruiken en waren wel weer toe aan een snoeibeurt.

'Wintergasten' is voor vogelaars een bekend begrip. Die gaan er in de wintermaanden regelmatig op uit om te kijken naar de duizenden trekvogels die zich dan in Nederland op diverse plaatsen ophouden.

Donderdag 24 januari heeft meneer van Notten ons van alles verteld over vossen. Vooraf mocht je een tekening of een verhaal of een werkstuk maken en inleveren. Wie de mooiste tekening of verhaal of een werkstuk had gemaakt kon daar iets mee winnen. Ik zelf had ook iets gewonnen. Maar er waren meer kinderen die iets hadden gewonnen.

Donderdagavond 24 januari waren er voor ons drie activiteiten in de agenda waar wij aan deel wilden nemen. Er moest dus een keuze gemaakt worden. Donderdag is onze vaste volleybalavond maar de gezamenlijke kerken hadden een belangrijke avond gepland en dan was er ook Kees van Lambalgen die zou vertellen over de historie en ontwikkeling van Maarn/Maarsbergen. We kozen voor de laatste optie en we hebben er geen moment spijt van gehad.

Kees verhaalde aan de hand van zo’n 180 foto’s en plattegronden hoe van af de oudheid de omgeving van Maarn/Maarsbergen is gevormd en hoe de activiteiten van de mens hier sporen hebben achtergelaten. De 180 opnamen ondersteunden fantastisch het verhaal van Kees en uit de reacties van het publiek kon je opmaken dat deze bij velen herkenning opriepen.

Landontginning, de eerste boerderijen, de zandafgraving en de daarmee samenhangende infrastructuur voor de spoorwegarbeiders, alles wat Maarn/Maarsbergen betreft is hierbij aan bod gekomen, met daarbij een specifieke focus op de uitgeoefende invloed op het landschappelijk schoon. De bosopstand, de houtwallen, de hei, de ontginningen, de ontwikkeling van paden en wegen, alles passeerde de revue op een voor een ieder heel instructieve en aantrekkelijke manier. Op het gebied van natuurbeheer sprak Kees zijn zorgen uit over het feit dat er in Maarn ook aandacht moet zijn voor vervanging van bomen door nieuwe aanplant, omdat anders het gevaar aanwezig is dat bv. de vele dennen in de leeftijd van zo’n 80 a 90 jaar, gelijktijdig zullen afsterven zonder dat er goede opvolging is.

De verzamelde foto’s gaven een goed beeld hoe het lint van de eerste keuterboerderijtjes zich gevormd heeft op een plooiing in de heuvelrug. Deze plooi is ook vandaag aan de dag nog duidelijk waarneembaar. Jammer genoeg zijn deze boerderijen nagenoeg verdwenen. Ook de ontwikkeling in de bebouwing van Maarn, zoals het Tuindorp, het station, de invloed van de A12 en de ontwikkeling van de wijk de Driesprong, werd met duidelijke foto’s weergegeven. Toen we later weer eens door onze omgeving fietsten bleek duidelijk de invloed van deze avond, omdat het bleek dat we onze omgeving weer eens met andere ogen bekijken.

Aan het eind van de avond bleek overduidelijk dat met het materiaal dat Kees voorhanden heeft makkelijk drie avonden gevuld kunnen worden. Wat ons betreft mag Maarn-Maarsbergen Natuurlijk trachten Kees te verleiden hier inderdaad gevolg aan te geven.

Loes en Henk Groeneboer