In 1997 werd aan de werkgroepen van MMN de Cultuurhistorische Commissie (CHC) toegevoegd, die zich bezig houdt met het cultuurhistorisch erfgoed van Maarn en Maarsbergen
De CHC organiseerde tot voor kort Open Monumentendagen en vervult een voortrekkersrol bij het streven naar erkenning van diverse objecten als rijks- of gemeentelijk monument.
Recentelijk kwam onder haar verantwoordelijkheid de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Maarn tot stand, die nu in de bibliotheek hangt.

De CHC laat regelmatig via de Modderkoning van zich horen.
Daarnaast heeft de CHC een eigen afdeling binnen deze website waar veel cultuurhistorische informatie te vinden is.

De CHC heeft de volgende leden:

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Reijer van Barneveld
 • Cees van Lambalgen
 • Rien Pater
 • Marc Pieters
 • David Vroon

De Cultuurhistorische Commissie heeft een eigen sectie  op deze site : Cultuurhistorie

De vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk presenteert zich via het verenigingsblad 'De Modderkoning' via website en Facebook. De redactie hiervan wordt verzorgd door:

 • Vormgever gezocht (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De werkgroep ‘de Kolken’ is de aanleiding geweest om de vereniging MMN op te richten. En ons ledenblad “de Modderkoning’ ontleent zijn naam aan de zeldzame kamsalamander die in de Kolken broedt. 

Deze werkgroep heeft  jarenlang de Kolken zelf schoongehouden. De huidige zienswijze is dat dit de taak van de gemeente is. In goed overleg met de gemeente is een onderhoudsplan opgesteld en zij besteden de werkzaamheden uit.

De leden van de werkgroep volgen de ontwikkelingen van het schoonhouden/vervuilen van de Kolken en schakelen de gemeente in indien dit noodzakelijk is.

Leden van de werkgroep:

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Cees van Lambalgen
 • Jeltje Bijleveld
 • Willemijn Capetti
 • Ineke Breedveld

In het volgende artikel kunt u meer lezen over deze werkgroep. : Werkgroep De Kolk / Werken in het Landschap

De Dorpsmoestuin is een initiatief van inwoners van Maarn en Maarsbergen voor inwoners van Maarn en Maarsbergen, met en zonder groene vingers.

Wil jij ook meewerken aan een duurzame en gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud in het hart van Maarn? Kom dan naar één van de PLUK DE MIDDAGEN of kom gewoon spontaan langs en kijk op het moestuinbord welke klussen en klusjes gedaan moeten worden. Ook mag je natuurlijk op één van de boomstamstoeltjes of loungbanken genieten van het groen.

Voor meer informatie:

Locatie:  Trompplein 3 (schoolplein OBS  de Meent)
Facebook @dorpsmoestuin
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Groene groet van de werkgroepleden
Marrit, Inge, Christel en Manon

 * met alle evenementen en bijeenkomsten houden wij ons aan de Corona-maatregelen van het RIVM van dat moment.

MMN stelt zich zowel het propageren en bevorderen van een zuinig gebruik van grondstoffen ten doel, alsook het hergebruik ervan, alsmede besparing op het energieverbruik en de ontwikkeling van energiebronnen die duurzaam zijn en daarbij het leefmilieu zo min mogelijk belasten.

MMN zet zich hiervoor beleidsmatig in naar bijvoorbeeld de gemeente, maar ook met concrete acties naar de inwoners van Maarn en Maarsbergen.

Op de facebook pagina Doe Maarn Duurzaam worden praktische en informatieve onderwerpen uitgewisseld.
Er zijn vele onderwerpen die opgepakt (kunnen) worden: de deelauto, afkoppelen van regenwater, vasthouden van water op het dak en in de tuin, de heuvelrugtuinen , minder (plastic) afval, kledingruiltas,  etc.

Wilt u zich inzetten voor een duurzaam Maarn Maarsbergen? Neem dan contact met ons op:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Leden:

 • Iris van den Bosch
 • Anita Steenbergen (Kledingruiltas)
 • Jolanda Blom
 • Margriet van den Berg ( Facebookpagina Doe Maarn Duurzaam en afval minderen))
 • Jaklien Vlasblom (deelauto, duurzaam wonen en energiebesparing)
 • Rineke Hakkens (deelauto, duurzaam wonen en energiebesparing)
 • Berend Musegaas (deelauto)
 • Gerda Schregardus (Heuvelrugtuinen + afval verminderen)

De werkgroep is opgericht om de betrokkenheid van kinderen bij de natuur in Maarn en Maarsbergen te vergroten door het organiseren van verschillende activiteiten

Leden van de werkgroep:

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Jeltje Bijleveld
 • Els Oomens
 • Anita Steenbergen
 • Janneke Heijltjes
 • Heidi Staltmeier
 • Grethe Tienkamp
 • Desiree Verlinden

Door kinderen op een tastbare en speelse manier te leren van en over de natuur willen we de kinderen bewust maken van de diversiteit en het belang van de instandhouding van de natuur.

We doen dit door zo´n 8 x per jaar een activiteit speciaal voor kinderen te organiseren. Ook betrekken we de Buitenschoolse opvang bij deze activiteiten.

De activiteiten staan vermeld op de website, facebook en de Modderkoning.

Daarnaast verzorgt de werkgroep buitendagen voor de scholen in Maarn en Maarsbergen. Dit gebeurt in het kader van het programma NatuurWijs, welke het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug alle basisscholen gelegen op de Utrechtse Heuvelrug aanbiedt.

De werkgroep stelt elk jaar, ten behoeve van de leden van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk, een programma van lezingen en excursies vast dat past binnen een bepaald thema.
Vervolgens organiseert en regelt deze werkgroep alles rond de lezingen en excursies, zie ook de Modderkoning en de activiteitenlijst

Werkgroep coördinator :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Jaarlijks trekken grote hoeveelheden padden naar hun geboortewater. Deze werkgroep houdt zich bezig met veilig over de Bergweg zetten van padden.

Werkgroepcoördinator : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het volgende artikel kunt u meer lezen over deze werkgroep. : Werkgroep Paddentrek

Het zijn spannende tijden ! Het gevecht om de ruimte wordt harder! We krijgen te maken met woningbouw; woningtekorten in Nederland. Moeten we verdichten - meer woningen op kleinere plekken - of gaan we ook de hoogte in? Leegstaande kantoorpanden ombouwen tot woningen? Uitbreiden, en het platte land in? Wat te doen met de Energietransitie: de windmolens, zonnevelden ; energieneutraal wonen, windmolens en zonneweides?

MMN wil deze verschillende  zaken bundelen en stroomlijnen in een werkgroep om beter vat te krijgen op de kwaliteit en de  voortgang van de verschillende onderwerpen. 

Het doel van deze werkgroep is om met leden en steeds meer vrijwilligers ervan genieten om drie zaterdagochtenden in het winterseizoen gezond en nuttig bezig te zijn in de natuur.  De werkgroep wordt ook wel 'Knotgroep' genoemd.
Zie voor planning van de werkdagen de Modderkoning en de activiteitenlijst.

Coördinatie:

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het volgende artikel kunt u meer lezen over deze werkgroep. : Werkgroep De Kolk / Werken in het Landschap

Deze werkgroep gaat tweemaal per jaar met een groeiend aantal vrijwilligers het zwerfafval in onze leefomgeving te lijf.
Zie voor planning van de werkdagen de Modderkoning en de activiteitenlijst.

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug stimuleert georganiseerde opruimacties. Wilt u ook een opruimactie organiseren. Kijk dan op de site van de gemeente : Samen zwerfafval opruimen? Organiseer een opruimactie!

De laatste actie van de werkgroep Zwerfvuil was op zaterdag 19 maart 2022. Daarbij stonden materiaal en koffie en thee klaar voor vrijwilligers om op eigen gelegenheid zwerfvuil te ruimen. Dit leidde tot geanimeerde gesprekken tussen gelijkgestemden.

Door het jaar heen zorgen diverse inwoners dat hun eigen straat of buurt schoon blijft dankzij hun “adoptie” van die straat of buurt.

Leden van de werkgroep:

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het volgende artikel kunt u meer lezen over deze werkgroep. : Maarn Maarsbergen Schoon - Heel Gewoon!