In 1997 werd aan de werkgroepen van MMN de Cultuurhistorische Commissie (CHC) toegevoegd, die zich bezig houdt met het cultuurhistorisch erfgoed van Maarn en Maarsbergen
De CHC organiseerde tot voor kort Open Monumentendagen en vervult een voortrekkersrol bij het streven naar erkenning van diverse objecten als rijks- of gemeentelijk monument.
Recentelijk kwam onder haar verantwoordelijkheid de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Maarn tot stand, die nu in de bibliotheek hangt.

De CHC laat regelmatig via de Modderkoning van zich horen.
Daarnaast heeft de CHC een eigen afdeling binnen deze website waar veel cultuurhistorische informatie te vinden is.

De CHC heeft de volgende leden:

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Gijs van Roekel
 • Cees van Lambalgen
 • Rien Pater
 • Reijer van Barneveld
 • Ad de Jong, adviseur
 • David Vroon

De Cultuurhistorische Commissie heeft een eigen sectie  op deze site : Cultuurhistorie

De vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk presenteert zich via het verenigingsblad 'De Modderkoning' via website en Facebook. De redactie hiervan wordt verzorgd door:

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De werkgroep ‘de Kolken’ is de aanleiding geweest om de vereniging MMN op te richten. En ons ledenblad “de Modderkoning’ ontleent zijn naam aan de zeldzame kamsalamander die in de Kolken broedt. 

Deze werkgroep heeft  jarenlang de Kolken zelf schoongehouden. De huidige zienswijze is dat dit de taak van de gemeente is. In goed overleg met de gemeente is een onderhoudsplan opgesteld en zij besteden de werkzaamheden uit.

De leden van de werkgroep volgen de ontwikkelingen van het schoonhouden/vervuilen van de Kolken en schakelen de gemeente in indien dit noodzakelijk is.

Leden van de werkgroep:

 • Cees van Lambalgen
 • Jeltje Bijleveld
 • Willemijn Capetti
 • Ineke Breedveld
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het volgende artikel kunt u meer lezen over deze werkgroep. : Werkgroep De Kolk / Werken in het Landschap

De werkgroep is opgericht om de betrokkenheid van kinderen bij de natuur in Maarn en Maarsbergen te vergroten door het organiseren van verschillende activiteiten

Leden van de werkgroep:

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Jeltje Bijleveld
 • Coosje Bakker
 • Els Oomens
 • Desiree Verlinden
 • Grethe Tienkamp  
 • Janneke Heijltjes

Door kinderen op een tastbare en speelse manier te leren van en over de natuur willen we de kinderen bewust maken van de diversiteit en het belang van de instandhouding van de natuur.

We doen dit door zo´n 8 x per jaar een activiteit speciaal voor kinderen te organiseren. Ook betrekken we de Buitenschoolse opvang bij deze activiteiten.

De activiteiten staan vermeld op de website, facebook en de Modderkoning.

Daarnaast verzorgt de werkgroep buitendagen voor de scholen in Maarn en Maarsbergen. Dit gebeurt in het kader van het programma NatuurWijs, welke het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug alle basisscholen gelegen op de Utrechtse Heuvelrug aanbiedt.

De werkgroep stelt elk jaar, ten behoeve van de leden van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk, een programma van lezingen en excursies vast dat past binnen een bepaald thema.
Vervolgens organiseert en regelt deze werkgroep alles rond de lezingen en excursies, zie ook de Modderkoning en de activiteitenlijst

Werkgroep coördinator :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Jaarlijks trekken grote hoeveelheden padden naar hun geboortewater. Deze werkgroep houdt zich bezig met veilig over de Bergweg zetten van padden.

Werkgroepcoördinator : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het volgende artikel kunt u meer lezen over deze werkgroep. : Werkgroep Paddentrek

Het doel van deze werkgroep is om met leden en steeds meer vrijwilligers ervan genieten om drie zaterdagochtenden in het winterseizoen gezond en nuttig bezig te zijn in de natuur.  De werkgroep wordt ook wel 'Knotgroep' genoemd.
Zie voor planning van de werkdagen de Modderkoning en de activiteitenlijst.

Coördinatie:

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het volgende artikel kunt u meer lezen over deze werkgroep. : Werkgroep De Kolk / Werken in het Landschap

Aanleiding:

Na een jarenlange discussie en met een kleine meerderheid heeft de gemeenteraad in de herfst van 2014 groen licht gegeven aan het college om een bestemmingsplanwijziging voor het landelijke gebied ten oosten van het dorp Maarsbergen voor te bereiden. Hiermee zou het mogelijk moeten worden dat het bedrijventerrein wordt uitgebreid, dat er in dit gebied woningen gebouwd kunnen worden (als kostendrager voor het bedrijventerrein)  en dat de landelijke wegen Rottegatsteeg en Griftdijk verbreed worden om het bedrijfsverkeer goed te kunnen verwerken.

Deze werkgroep gat tweemaal per jaar met een groeiend aantal vrijwilligers het zwerfafval in onze leefomgeving te lijf.
Zie voor planning van de werkdagen de Modderkoning en de activiteitenlijst.

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug stimuleert georganiseerde opruimacties. Wilt u ook een opruimactie organiseren. Kijk dan op de site van de gemeente : Samen aan de slag

Leden van de werkgroep:

 • Nel ter Kuile
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het volgende artikel kunt u meer lezen over deze werkgroep. : Maarn Maarsbergen Schoon - Heel Gewoon!