Onder voorbehoud van de corona maatregelen:

De werkgroep "werken in het landschap" gaat in de winter van 2020/2021 ongeveer 80 wilgen en essen knotten op de Griftdijk in Maarsbergen. De zaterdagen waarop gewerkt gaat worden zijn:

  • December 5 en 19
  • Januari 9 en 16
  • Februari 6 en 20
  • Maart 6 en als reserve 13

De huidige ploeg van knotters kan nog extra vrijwilligers gebruiken. Heb je interesse om mee te helpen (al is het maar 1 keertje) dan kun je je opgeven bij Michiel Keizer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Al 38 jaar zetten enthousiaste vrijwilligers in diverse werkgroepen en commissies zich in voor natuur, cultuurhistorie, biodiversiteit, duurzaamheid, educatie, en communicatie met andere groeperingen en gemeente. Maar….met een te klein bestuur komt het voortbestaan van MMN in gevaar!

Bent u de nieuwe voorzitter of bestuurslid voor Maarn Maarsbergen Natuurlijk? 
(klik op de afbeelding voor een PDF bestand) 

2020 MMN werving

Mensen gezocht met hart voor natuur en cultuur in onze mooie dorpen die bestuurstaken willen vervullen

De vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) is al 38 jaar een actieve groene vereniging voor Maarn en Maarsbergen. Enthousiaste vrijwilligers in diverse werkgroepen en commissies zetten zich in voor behoud en herstel van de natuurlijke en landschappelijke omgeving en de cultuurhistorie van Maarn en Maarsbergen. Ze knotten wilgen, zetten padden over, laten kinderen de natuur beleven, participeren in de dorpsmoestuin, rapen zwerfafval en laten inwoners zich verwonderen over onze rijke natuur en cultuurhistorie d.m.v. lezingen, excursies en artikelen in het ledenblad . MMN zet zich in voor biodiversiteit, duurzaamheid, educatie en gaat proactief in gesprek met andere groeperingen en gemeente. Kortom, een belangrijke vereniging voor onze groene dorpen!

MMN bestaat uit ruim 400 leden en ca 50 vrijwilligers en hoopt in 2023 haar 40-jarig jubileum te kunnen vieren. Maar….zonder vrijwilligers die bestuursfuncties op zich willen nemen komt het voortbestaan van MMN in gevaar! We hebben dringend nieuwe bestuursleden en een voorzitter nodig. Het bestuur heeft als voornaamste taken:
- Vertegenwoordigen van de vereniging
- Samenwerken met groene partners in de gemeente
- Koers en standpunt bepalen t.a.v. tal van onderwerpen
- Inspelen op nieuwe initiatieven
- Werkgroepen en vrijwilligers ondersteunen
- Regelen van praktische verenigingszaken

We streven naar een voltallig bestuur van 7 leden in februari 2021. Wilt u ook dat onze dorpskernen een groene vereniging houdt? Help dan mee MMN een toekomst te geven door mee te helpen als
- voorzitter
- of bestuurslid met aandachtsgebied naar keuze
- of vormgever van ons ledenblad "de Modderkoning"
Heeft u vragen of interesse? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Berend Musegaas (secretaris, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 432 64 661) of Gerda Schregardus (voorzitster a.i., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel) . Wij vertellen u graag meer!

Heeft u het bericht van het afscheid van Richard Zweekhorst niet per e-mail ontvangen?

En u wilt wél een beperkt aantal e-mail berichten van het MMN bestuur?

Stuur dan een e-mail bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ter informatie:
De Modderkoning blijft 3x per jaar op papier verschijnen voor leden die hieraan de voorkeur geven.
Zie voor informatie over de privacy en het beheer van email-adressen de link helemaal onderaan deze pagina.

Het MMN bestuur

Bericht van het bestuur MMN

Verwacht en toch onverwachts.

Tot onze spijt heeft onze voorzitter, Richard Zweekhorst, besloten per direct te stoppen met het voorzitterschap van MMN. Richard gaf al enige tijd aan te willen stoppen. In april zei hij nog een jaartje door te willen gaan, maar nu is toch het definitieve moment aangebroken. Ruim 9 jaar heeft Richard zich met hart en ziel ingezet voor MMN en daarbij de belangen van natuur en landschap in en rond onze dorpskernen Maarn Maarsbergen vertegenwoordigd. 

Er zijn door Richard vele gesprekken gevoerd met diverse partijen en partners. Hij had een duidelijke visie en wist dit stevig te beargumenteren. Wij zijn Richard dankbaar voor zijn onvermoeibare inzet en wensen hem veel inspiratie toe voor nieuwe activiteiten. 

Helaas hebben we nog geen nieuwe voorzitter kunnen vinden. Gerda Schregardus zal voorlopig de voorzitterstaken waarnemen in samenwerking met de bestuursleden. Zoals al eerder in de Modderkoning vermeld, zal Femke Reijnen volgend voorjaar afscheid nemen als bestuurslid. Het (te kleine) bestuur is dringend op zoek naar een voorzitter, nieuwe bestuursleden en een vormgever voor de Modderkoning. Wie wil de handschoen oppakken?   U kunt een reactie mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de bestuursleden MMN,
Gerda Schregardus, interim voorzitster
Berend Musegaas, secretaris
Marjan Hamersma, penningmeester
Femke Reijnen, PR en communicatie

20200711 KoeheuvelsDe Koeheuvels is één van de vastgoedobjecten die de gemeente wil verkopen omdat men die niet ziet als ‘core business’ voor de gemeente. Naast de Koeheuvels gaat het om meerdere bos- en natuurgebieden in onze gemeente en ook om een aantal gebouwen.

20200924 klimaatcursusKlimaat- en natuureducatie gaan hand in hand. Na alle veranderingen van de afgelopen tijd wordt steeds duidelijker wat invloed van de mens op het klimaat is en andersom. In het Groene Huis, met een grote zaal en een kleine groep, kunnen we aan de slag gaan.

2020521 Moestuin 5 800Dorpsmoestuin Maarn Maarsbergen

In het hart van Maarn, verscholen tussen het groen, ligt Dorpsmoestuin Maarn Maarsbergen vlak naast Dorpshuis de Twee Marken. De Dorpsmoestuin is voor iedereen uit Maarn en Maarsbergen, jong en oud, met en zonder groene vingers. Je kunt elk moment van de week een bezoekje brengen en genieten van de tuin. Aanmelden is niet nodig.

 

Beste leden,
Dit jaar is alles anders en daar is onze vereniging geen uitzondering op. Het bestuur heeft na veel wikken en wegen besloten de Algemene ledenvergadering van 2020 niet door te laten gaan. Statutair hoort het MMN bestuur in de eerste helft van het jaar verantwoording af te leggen aan de leden. In de komende Modderkoning, die u in juni mag verwachten, kunt u lezen op welke manier u als lid inzage en inspraak gaat krijgen voordat we het bestuurlijk mandaat verlengen en de penningmeester decharge verlenen voor het afgelopen boekjaar.

In onze afweging hebben wij meegewogen dat er rond corona een versoepeling van de regels in het verschiet ligt en daarbij zijn wij ons zeer bewust dat de afgelopen jaren onze oudere leden op de ledenvergadering sterk vertegenwoordigd zijn. Hoe de versoepeling mogelijk uit gaat pakken, we verwachten niet dat de maatschappij snel weer hetzelfde zal zijn en willen dan ook op geen enkele wijze het risico lopen dat door onze ledenvergadering het virus kan verspreiden.
Namens het bestuur,
Richard Zweekhorst Voorzitter MMN

Intiem verslag van dagelijks leven in de oorlog

Afgelopen drie jaar zijn er vele  mailtjes de oceaan overgegaan. Als amateur historicus is Gijs van Roekel, actief binnen de Cultuurhistorische Commissie (CHC) in Maarn, betrokken bij het beantwoorden van vragen naar aanleiding van het oorlogsdagboek 'Your faithfull book' van Madzy Brender à Brandis. Van Roekel: "ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van de Maarnse mensen zelf. Het dagboek van een moeder die met haar twee jonge kinderen in 1942-1945 in Maarn de oorlog tracht te overleven was voor mij dus een heel interessant gegeven."

Subcategorieën