Bij het onderzoeken van de mogelijke fusie tussen de verenigingen Maarn-Maarsbergen Natuurlijk en Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen, blijkt communicatie weer van groot belang.

Al een behoorlijke tijd zit het in het vat en nu lijkt het er eindelijk van te komen; het oplossen van de verkeersproblemen rondom de kern van Maarsbergen.

Communicatie, daarmee gaat het eigenlijk bijna altijd fout. Bij de planning van de baggerwerkzaamheden in de vijvers van de de Driesprong is dat ook weer het geval.

Misschien heeft u het desbetreffende artikel in De Kaap gelezen. Wij maken ons grote zorgen over het gemeentelijk beleid op het gebied van de kapvergunningen.

Na het onderhoud van de Koeheuvels deze winter zijn er dit voorjaar ook nieuwe informatiepanelen geplaatst bij drie ingangen ervan. Op deze panelen staat onder meer te lezen dat de Koeheuvels een waardevol historisch landschap vormen.

Boerenwormkruid behoort tot de familie van de composieten. Vooral in deze tijd zien we de plant massaal langs de wegen in de buurt.

De vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk neemt deel aan het programma Natuurwijs in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Voor de scholen gelegen in het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug wordt in het schooljaar 2011-2012 een programma aangeboden vanuit NatuurWijs waaraan MMN deelneemt.

Ze zijn vlug en alert! Je hebt geluk als je er één ziet: de kleine marters wezel, hermelijn en bunzing. Niet in de laatste plaats omdat ze in Utrecht zeldzaam lijken te zijn. Zo zeldzaam dat wezel en hermelijn op de Rode lijst van Nederlandse zoogdieren zijn geplaatst. Maar klopt dit beeld wel? Zoogdieratlas Utrecht roept uw hulp in.

Op initiatief van de imkervereniging te Leersum en de Bijenvereniging Driebergen-Doorn waren diverse organisaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgenodigd om twee lezingen bij te wonen en aansluitend te discussiëren en te netwerken. 

Na de eerste kennismaking met het dagelijks bestuur van MMN hebben wij inmiddels de draad opgepakt. Niet alleen maar een draad, maar eigenlijk meer een bolletje wol, want er speelt momenteel wel het een en ander in onze dorpskernen. Een kleine greep uit de zaken waar wij ons momenteel mee bemoeien.

Subcategorieën