Dat is een hele mond vol en ik ga een poging wagen u uit te leggen waarom dit dossier momenteel boven aan onze aandachtslijst staat.

(Dit artikel is mede ter inleiding op de bijeenkomst van 15 december aanstaande in het Dorpshuis zie de uitnodiging: Lezing en Discussie over: 'Ondertunneling spoor' en 'Groenstructuurplan' )

Gaat u even rechtop zitten want hiermee lijkt het allemaal goed te gaan! We hebben als MMN een kwaliteitsslag met Prorail gemaakt en we zijn momenteel opbouwend in gesprek met elkaar.

(Dit artikel is mede ter inleiding op de bijeenkomst van 15 december aanstaande in het Dorpshuis zie de uitnodiging: Lezing en Discussie over: 'Ondertunneling spoor' en 'Groenstructuurplan' )

In ons ledenbestand blijken wij over de e-mailadressen van slechts 30% van onze leden te beschikken. Kortgeleden hebben wij de leden via een e-mail op de hoogte gesteld van de datum en het tijdstip van de behandeling van de bezwaarschriften, die Maarn-Maarsbergen Natuurlijk heeft ingediend tegen de kap van een aantal bomen in onze dorpen.

De Modderkoning van augustus 2011 zag er anders uit en we kregen er vele positieve reacties op. Onze penningmeester Jaap de Bruijn zag echter vooral een behoorlijke greep in zijn jaarbudget voor deze Modderkoning en daarnaast een praktisch probleem, hoe krijg ik hier nietjes in! Maar het kan allemaal net en dat staat er mooi model voor hoe we er met de vereniging voorstaan.

Dit is de tweede keer dat De Modderkoning er anders uitziet dan voorheen. In de vorige uitgave trof u fullcolour paginas aan.' En nu zijn de zwart/wit pagina's deels teruggekeerd, vanuit het oogpunt van kostenbesparing.

Op 10 september 2011 was weer de jaarlijkse Open Monumentendag, georganiseerd door de Cultuurhistorische Commissie. Het thema was dit jaar: 'Nieuw gebruik - Oud gebouw'. Rond dit thema waren in Maarn en Maarsbergen de nodige voorbeelden te vinden.

Bij het onderzoeken van de mogelijke fusie tussen de verenigingen Maarn-Maarsbergen Natuurlijk en Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen, blijkt communicatie weer van groot belang.

Al een behoorlijke tijd zit het in het vat en nu lijkt het er eindelijk van te komen; het oplossen van de verkeersproblemen rondom de kern van Maarsbergen.

Communicatie, daarmee gaat het eigenlijk bijna altijd fout. Bij de planning van de baggerwerkzaamheden in de vijvers van de de Driesprong is dat ook weer het geval.

Misschien heeft u het desbetreffende artikel in De Kaap gelezen. Wij maken ons grote zorgen over het gemeentelijk beleid op het gebied van de kapvergunningen.

Subcategorieƫn