De gemeente heeft een Ontwerpbestemmingsplan Recreatieterreinen ter inzage gelegd. Hierin wordt aan de recreatieondernemers verruiming van de bebouwingsmogelijkheden geboden. Door het MMN-bestuur is hierop een zienswijze ingediend. Hoewel in het ontwerpbestemmingsplan gepoogd is om de natuurwaarden die op de recreatieterreinen aanwezig zijn in stand te houden, met name op de terreinen die in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) liggen, zijn in die MMN-zienswijze een aantal voorstellen gedaan voor betere waarborgen om de waarden van de natuur te behouden en zelfs te versterken.
Zienswijze MMN op ontwerpbestemmingsplan recreatieterreinen GUH.pdf

20201114 paddenscherm 1 600Enthousiaste vrijwilligers van Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) hebben op vijf zaterdagen de handen flink uit de mouwen gestoken. Maar liefst 450 houten paaltjes, die na 10 jaar ' trouwe dienst' verrot waren, zijn vervangen door gerecyclede kunststof paaltjes. Zo kunnen de padden tijdens de paddentrek weer veilig oversteken bij de Zanderij in Maarn.

Bij de vorming van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in 2018 is het ‘Raadsprogramma 2018-2022’ opgesteld dat dient als gids voor B&W in deze raadsperiode. In dit raadsprogramma is opgenomen dat de gemeente in deze raadsperiode geen plannen start voor woningbouw buiten de rode contour, maar dat zal worden ingezet op maximale benutting van de plancapaciteit binnen de rode contour (inbreiding) zodat natuur en landschap in onze gemeente zoveel mogelijk gespaard blijven. Dit is ook conform het beleid van de Provincie.

DoeMaarDuurzaamIn oktober 2020 is de facebook groep gestart: 'Doe Maarn Duurzaam'. We wisselen hier tips en ervaringen uit m.b.t. duurzaamheid. De groep is voor inwoners van Maarn en Maarsbergen of mensen die hier werken. We inventariseren nu welke initiatieven m.b.t. duurzaamheid er zijn in en om Maarn en Maarsbergen.

20200711 KoeheuvelsDe Koeheuvels is één van de vastgoedobjecten die de gemeente wil verkopen omdat men het beheer en onderhoud hiervan niet ziet als ‘core business’ voor de gemeente. Naast de Koeheuvels gaat het om meerdere bos- en natuurgebieden in onze gemeente en ook om een aantal gebouwen.

Een keer per maand wordt er op vrijdagen van 14.30-16.00 uur een Pluk de Middag georganiseerd. Met elke keer een andere activiteit onder het genot van een traktatie geïnspireerd op de moestuin. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om voor elkaar een traktatie mee te nemen. De activiteiten zijn gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Aanmelden is niet nodig. Kijk via Facebook op @dorpsmoestuin voor meer informatie en data.  

Onder voorbehoud van de corona maatregelen:

De werkgroep "werken in het landschap" gaat in de winter van 2020/2021 ongeveer 80 wilgen en essen knotten op de Griftdijk in Maarsbergen. De zaterdagen waarop gewerkt gaat worden zijn:

  • December 5 en 19
  • Januari 9 en 16
  • Februari 6 en 20
  • Maart 6 en als reserve 13

De huidige ploeg van knotters kan nog extra vrijwilligers gebruiken. Heb je interesse om mee te helpen (al is het maar 1 keertje) dan kun je je opgeven bij Michiel Keizer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Al 38 jaar zetten enthousiaste vrijwilligers in diverse werkgroepen en commissies zich in voor natuur, cultuurhistorie, biodiversiteit, duurzaamheid, educatie, en communicatie met andere groeperingen en gemeente. Maar….met een te klein bestuur komt het voortbestaan van MMN in gevaar!

Bent u de nieuwe voorzitter of bestuurslid voor Maarn Maarsbergen Natuurlijk? 
(klik op de afbeelding voor een PDF bestand) 

2020 MMN werving

Mensen gezocht met hart voor natuur en cultuur in onze mooie dorpen die bestuurstaken willen vervullen

De vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) is al 38 jaar een actieve groene vereniging voor Maarn en Maarsbergen. Enthousiaste vrijwilligers in diverse werkgroepen en commissies zetten zich in voor behoud en herstel van de natuurlijke en landschappelijke omgeving en de cultuurhistorie van Maarn en Maarsbergen. Ze knotten wilgen, zetten padden over, laten kinderen de natuur beleven, participeren in de dorpsmoestuin, rapen zwerfafval en laten inwoners zich verwonderen over onze rijke natuur en cultuurhistorie d.m.v. lezingen, excursies en artikelen in het ledenblad . MMN zet zich in voor biodiversiteit, duurzaamheid, educatie en gaat proactief in gesprek met andere groeperingen en gemeente. Kortom, een belangrijke vereniging voor onze groene dorpen!

MMN bestaat uit ruim 400 leden en ca 50 vrijwilligers en hoopt in 2023 haar 40-jarig jubileum te kunnen vieren. Maar….zonder vrijwilligers die bestuursfuncties op zich willen nemen komt het voortbestaan van MMN in gevaar! We hebben dringend nieuwe bestuursleden en een voorzitter nodig. Het bestuur heeft als voornaamste taken:
- Vertegenwoordigen van de vereniging
- Samenwerken met groene partners in de gemeente
- Koers en standpunt bepalen t.a.v. tal van onderwerpen
- Inspelen op nieuwe initiatieven
- Werkgroepen en vrijwilligers ondersteunen
- Regelen van praktische verenigingszaken

We streven naar een voltallig bestuur van 7 leden in februari 2021. Wilt u ook dat onze dorpskernen een groene vereniging houdt? Help dan mee MMN een toekomst te geven door mee te helpen als
- voorzitter
- of bestuurslid met aandachtsgebied naar keuze
- of vormgever van ons ledenblad "de Modderkoning"
Heeft u vragen of interesse? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Berend Musegaas (secretaris, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 432 64 661) of Gerda Schregardus (voorzitster a.i., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel) . Wij vertellen u graag meer!

Heeft u het bericht van het afscheid van Richard Zweekhorst niet per e-mail ontvangen?

En u wilt wél een beperkt aantal e-mail berichten van het MMN bestuur?

Stuur dan een e-mail bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ter informatie:
De Modderkoning blijft 3x per jaar op papier verschijnen voor leden die hieraan de voorkeur geven.
Zie voor informatie over de privacy en het beheer van email-adressen de link helemaal onderaan deze pagina.

Het MMN bestuur

Subcategorieën