Een oude kaart

In 1717 is van Maarsbergen een prachtige kaart gemaakt door Justus van Broeckhuijsen. De aanleiding tot het maken van deze kaart was het overlijden in 1714 van Margaretha Trip, weduwe van Samuel de Marez en ambachtsvrouwe van Maarsbergen.

Bij Landschap Erfgoed Utrecht loopt een project voor ringslangen en kamsalamanders. In het kader daarvan zijn er poelen gemaakt, poelen geschoond en sloten uitgediept. Ook zijn er bij een aantal landgoederen broedhopen voor ringslangen gemaakt. In Maarsbergen en Woudenberg ongeveer tien stuks. Niet overal was dat succesvol en daar hebben wij weer van geleerd.

Op het moment dat de Modderkoning bij u op de mat valt zijn wij in 2010 al een aantal dagen onderweg. Desondanks wil het bestuur een ieder een voorspoedig, gezond en plezierig jaar toewensen. Een terugblik op 2009 laat zien dat er naast de gebruikelijke activiteiten van knotten, padden overzetten, verzamelen van zwerfvuil, het houden van excursies en lezingen en de Open Monumentendag in Maarsbergen, veel aandacht is besteed aan plannen voor de inrichting van de dorpen en de landelijke omgeving. Zo heeft het Centrumplan voor Maarn heeft min of meer zijn beslag gekregen. Maar het is opvallend stil rond de start van de bouwactiviteiten. Doet de kredietcrisis wellicht ook hier zijn invloed gelden?

Op vrijdag 27 november sprak Ad de Jong zijn inaugurele rede uit ter gelegenheid van zijn benoeming vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap tot 'bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen'. De rede had als titel: Vitrines vol verhalen - Museumcollecties als bron voor cultuurgeschiedenis. Deze openbare plechtigheid vond plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

Zaterdag 12 september 2009 werd de Open Monumentendag gehouden in Maarsbergen. Het 125 jarig bestaan van Dorpskerk was een goede reden om dit heugelijke feit te koppelen aan het houden van de Open Monumentendag in de kerk, in het Gebouwtje achter de kerk en met een begeleide wandeling over het Landgoed Anderstein.

Sinds het begin van dit jaar ben ik vrijwel iedere dinsdagmiddag te vinden in het Streekarchief Kromme-Rijngebied en Utrechtse Heuvelrug dat gevestigd is in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Hier is het archief van de voormalige gemeente Maarn terechtgekomen. In dit archief bevonden zich enige tientallen archiefdozen met daarin honderden foto's en krantenknipsels. En daar ben ik nu als vrijwilliger mee bezig.

In de geschiedenis van de vereniging was dit nog niet eerder voorgekomen. Maar op de algemene ledenvergadering van 16 april 2009 was het dan toch zover.

Half augustus 2009 is gedurende één week De Kom schoongebaggerd. Ook zijn er bomen rondom De Kom verwijderd waardoor er minder blad in de plas valt. Dit is noodzakelijk om snelle verondieping en droogvallen van De Kom te voorkomen.

Zaterdag 18 april was er een bijeenkomst voor alle bestuursleden van de verenigingen Maarn-Maarsbergen Natuurlijk, Leefbaar Doorn, Dorp en Natuur Amerongen-Leersum, Tussen Heuvelrug en Wetering Driebergen-Rijsenburg en de Federatie Groene Heuvelrug. Onder een stralende zon waren meer dan 30 actieve bestuursleden bij elkaar op de Deel op het landgoed Anderstein in Maarsbergen.

Het maartse viooltje behoort tot de familie van de violaceae. Behalve de bekende paarse viooltjes zijn er ook vormen met witte, roze, gele en abrikooskleurige bloemetjes.

Subcategorieën