Na de eerste kennismaking met het dagelijks bestuur van MMN hebben wij inmiddels de draad opgepakt. Niet alleen maar een draad, maar eigenlijk meer een bolletje wol, want er speelt momenteel wel het een en ander in onze dorpskernen. Een kleine greep uit de zaken waar wij ons momenteel mee bemoeien.

In de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 juni 1943 stortte in Maarn een vliegtuig neer. Het was een viermotorige Lancaster, een bommenwerper van de Engelse luchtmacht. Het vliegtuig was op weg naar de Duitse stad Mannheim, als deelnemer aan een nachtelijk bombardement op die stad. 

Ik ben geboren en getogen in de voormalige gemeente Maarn, heb gewoond in Maarsbergen en woon vanaf 1966 in Maarn en ik heb altijd in Maarn gewerkt. Ik weet - in alle bescheidenheid - best veel van deze plaatsen af. Daarom heb ik het plan om een boek samen te stellen met als voorlopige titel: 'De Middenstand in Maarn en Maarsbergen in 19Toen', of te wel de vorige eeuw. 

Mijn naam is Coosje Bakker en ben 36 jaar oud. Sinds 2003 woon ik samen met mijn man Hijlke in Maarn. We hebben samen 2 kinderen: Haitze van 4 jaar en Machteld van 2 jaar. 

Enige weken geleden ging de telefoon en kreeg ik van de andere kant van de lijn de volgende vraag in mijn schoot geworpen: 'Met Geert Kappe van MMN, we zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en wat vers bloed, zou jij eens met mij willen praten hierover?' 

Als voorzitter is dit mijn laatste bijdrage voor De Modderkoning. Na acht jaar wordt de inzet minder om dingen op te pakken en is het goed dat een jonger iemand het initiatief overneemt. Het doet ons genoegen dat Richard Zweekhorst van Tuinen van Vroeger dat wil doen.

Over de betekenis van de naam bestaan verschillende meningen. Het woord 'made' is een oud woord voor weide. Maar ook kan het zijn dat de oorspronkelijke naam 'maagdeliefje' is en dan zou het plantje aan de maagd Maria opgedragen zijn.

De spoorweg van Utrecht naar Arnhem is in de periode 1834-1845 in feite dwars door het toenmalige dorp Maarn aangelegd. Daardoor is er sindsdien sprake van Maarn-Noord en Maarn-Zuid. Deze tweedeling werd nog eens versterkt door de aanleg van de A12 in de periode 1941-1949. Maar als men nu die spoorlijn en snelweg eens even weg denkt, hoe zag Maarn er dan vóór die tijd uit?

Wij ontvingen de volgende oproep en geven deze graag door aan onze leden

Het project Zoogdieratlas Utrecht is een initiatief van de Zoogdiervereniging en wordt uitgevoerd in samenwerking met Het Utrechts Landschap, de Provincie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Dassenwerkgroep Leersum-Amerongen en de Vleermuiswerkgroep Utrecht.

Op het moment dat u de Modderkoning van januari 2011 ontvangt, zijn wij al weer enige tijd onderweg in 2011. Het bestuur wenst u alle goeds toe in het nieuwe jaar. Gezien de voornemens van de nieuw aangetreden regering is het de vraag hoeveel aandacht natuur, landschap en milieu nog zullen krijgen. 

Subcategorieƫn