De spoorweg van Utrecht naar Arnhem is in de periode 1834-1845 in feite dwars door het toenmalige dorp Maarn aangelegd. Daardoor is er sindsdien sprake van Maarn-Noord en Maarn-Zuid. Deze tweedeling werd nog eens versterkt door de aanleg van de A12 in de periode 1941-1949. Maar als men nu die spoorlijn en snelweg eens even weg denkt, hoe zag Maarn er dan vóór die tijd uit?

Wij ontvingen de volgende oproep en geven deze graag door aan onze leden

Het project Zoogdieratlas Utrecht is een initiatief van de Zoogdiervereniging en wordt uitgevoerd in samenwerking met Het Utrechts Landschap, de Provincie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Dassenwerkgroep Leersum-Amerongen en de Vleermuiswerkgroep Utrecht.

Op het moment dat u de Modderkoning van januari 2011 ontvangt, zijn wij al weer enige tijd onderweg in 2011. Het bestuur wenst u alle goeds toe in het nieuwe jaar. Gezien de voornemens van de nieuw aangetreden regering is het de vraag hoeveel aandacht natuur, landschap en milieu nog zullen krijgen. 

De Cultuurhistorische Commissie (CHC) heeft op zaterdag 11 en zondag 12 september 2010 de Open Monumenten Dagen in Maarn georganiseerd. Het thema van dit jaar was 'De smaak van de 19e eeuw'. Onze interpretatie van dit thema betrof inrichting en beleving van het landschap.

Landgoed De Kom is misschien wel een van de mooiste plekken in Maarsbergen. In deze voormalige eendenkooi zijn vele soorten libellen en juffers te vinden. 

Van Eva Exoo die woont op het terrein van Valkenheide ontving ik de rechts hiernaast afgebeelde foto van een vlinder. De foto werd door haar gemaakt in haar eigen tuin. Ze heeft het opvallend grote beest ook opgemeten, de lengte van dit exemplaar was 5,5 cm, een forse vlinder dus.

Bert van Beek van de Historische Commissie Overberg is bezig met het maken van een uitvoerige inventarisatie van vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog boven de Utrechtse Heuvelrug zijn gecrasht.

Het is al weer enige tijd geleden dat de Modderkoning is verschenen, maar dat wil niet zeggen dat er geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Elders leest u daarover meer. 

Het voorjaar komt er eindelijk aan, gisteren, op 21 maart, zag ik zowaar een vroege citroenvlinder rondfladderen! Ook het libellenseizoen gaat binnenkort beginnen; het zal er nog wel iets warmer voor moeten worden.

De koningskaars is een hoge statige plant met een langgerekte bloemaar. De plant behoort tot de helmkruidfamilie. 

Subcategorieën