In de vorige Modderkoning verkenden wij in een artikel de vroege geschiedenis van het gebied waarin tegenwoordig camping De Halm is gevestigd (zie Van het Haamgat naar De Halm, een verkenning). Enkele eeuwen geleden was het nog een meertje, het Haamgat, misschien wel een pingo-ruïne. 

Enige tijd geleden werd de Cultuurhistorische Commissie benaderd door Jaap Robberts. Jaap is van Nederlandse afkomst maar woont al jaren in Spanje. Hij heeft een gedeelte van zijn jeugd in Maarn doorgebracht en wel van eind 1942 tot midden 1947. 

De Hoekenkamp is een klein agrarisch gebied in Maarn. Het betreft het laatste restant van een oorspronkelijk uitgebreid agrarisch landschap dat eeuwenlang aanwezig was op de hellingen van de Utrechtse Heuvelrug. 

(Uit een recente nieuwsbrief van Rijkswaterstaat)

In iedere nieuwsbrief laat Rijkswaterstaat iemand aan het woord die van buiten onze organisatie betrokken is bij de wegverbreding van de A12. Deze week Geert Kappe, voorzitter van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN).

De lente is begonnen. De eerste voorbode was de massale trek van padden, kikkers en salamanders, zo ongeveer 2500 exemplaren, vanuit het bos van het Utrechts Landschap naar de plassen van De Zanderij in het weekend van 20 en 21 maart. 

Wij willen graag, naast de berichten in De Modderkoning, onze leden kunnen bereiken of raadplegen via e-mail. 

Een oude kaart

In 1717 is van Maarsbergen een prachtige kaart gemaakt door Justus van Broeckhuijsen. De aanleiding tot het maken van deze kaart was het overlijden in 1714 van Margaretha Trip, weduwe van Samuel de Marez en ambachtsvrouwe van Maarsbergen.

Bij Landschap Erfgoed Utrecht loopt een project voor ringslangen en kamsalamanders. In het kader daarvan zijn er poelen gemaakt, poelen geschoond en sloten uitgediept. Ook zijn er bij een aantal landgoederen broedhopen voor ringslangen gemaakt. In Maarsbergen en Woudenberg ongeveer tien stuks. Niet overal was dat succesvol en daar hebben wij weer van geleerd.

Op het moment dat de Modderkoning bij u op de mat valt zijn wij in 2010 al een aantal dagen onderweg. Desondanks wil het bestuur een ieder een voorspoedig, gezond en plezierig jaar toewensen. Een terugblik op 2009 laat zien dat er naast de gebruikelijke activiteiten van knotten, padden overzetten, verzamelen van zwerfvuil, het houden van excursies en lezingen en de Open Monumentendag in Maarsbergen, veel aandacht is besteed aan plannen voor de inrichting van de dorpen en de landelijke omgeving. Zo heeft het Centrumplan voor Maarn heeft min of meer zijn beslag gekregen. Maar het is opvallend stil rond de start van de bouwactiviteiten. Doet de kredietcrisis wellicht ook hier zijn invloed gelden?

Op vrijdag 27 november sprak Ad de Jong zijn inaugurele rede uit ter gelegenheid van zijn benoeming vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap tot 'bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen'. De rede had als titel: Vitrines vol verhalen - Museumcollecties als bron voor cultuurgeschiedenis. Deze openbare plechtigheid vond plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

Subcategorieën