(Uit een recente nieuwsbrief van Rijkswaterstaat)

In iedere nieuwsbrief laat Rijkswaterstaat iemand aan het woord die van buiten onze organisatie betrokken is bij de wegverbreding van de A12. Deze week Geert Kappe, voorzitter van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN).

De lente is begonnen. De eerste voorbode was de massale trek van padden, kikkers en salamanders, zo ongeveer 2500 exemplaren, vanuit het bos van het Utrechts Landschap naar de plassen van De Zanderij in het weekend van 20 en 21 maart. 

Wij willen graag, naast de berichten in De Modderkoning, onze leden kunnen bereiken of raadplegen via e-mail. 

Een oude kaart

In 1717 is van Maarsbergen een prachtige kaart gemaakt door Justus van Broeckhuijsen. De aanleiding tot het maken van deze kaart was het overlijden in 1714 van Margaretha Trip, weduwe van Samuel de Marez en ambachtsvrouwe van Maarsbergen.

Bij Landschap Erfgoed Utrecht loopt een project voor ringslangen en kamsalamanders. In het kader daarvan zijn er poelen gemaakt, poelen geschoond en sloten uitgediept. Ook zijn er bij een aantal landgoederen broedhopen voor ringslangen gemaakt. In Maarsbergen en Woudenberg ongeveer tien stuks. Niet overal was dat succesvol en daar hebben wij weer van geleerd.

Op het moment dat de Modderkoning bij u op de mat valt zijn wij in 2010 al een aantal dagen onderweg. Desondanks wil het bestuur een ieder een voorspoedig, gezond en plezierig jaar toewensen. Een terugblik op 2009 laat zien dat er naast de gebruikelijke activiteiten van knotten, padden overzetten, verzamelen van zwerfvuil, het houden van excursies en lezingen en de Open Monumentendag in Maarsbergen, veel aandacht is besteed aan plannen voor de inrichting van de dorpen en de landelijke omgeving. Zo heeft het Centrumplan voor Maarn heeft min of meer zijn beslag gekregen. Maar het is opvallend stil rond de start van de bouwactiviteiten. Doet de kredietcrisis wellicht ook hier zijn invloed gelden?

Op vrijdag 27 november sprak Ad de Jong zijn inaugurele rede uit ter gelegenheid van zijn benoeming vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap tot 'bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen'. De rede had als titel: Vitrines vol verhalen - Museumcollecties als bron voor cultuurgeschiedenis. Deze openbare plechtigheid vond plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

Zaterdag 12 september 2009 werd de Open Monumentendag gehouden in Maarsbergen. Het 125 jarig bestaan van Dorpskerk was een goede reden om dit heugelijke feit te koppelen aan het houden van de Open Monumentendag in de kerk, in het Gebouwtje achter de kerk en met een begeleide wandeling over het Landgoed Anderstein.

Sinds het begin van dit jaar ben ik vrijwel iedere dinsdagmiddag te vinden in het Streekarchief Kromme-Rijngebied en Utrechtse Heuvelrug dat gevestigd is in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Hier is het archief van de voormalige gemeente Maarn terechtgekomen. In dit archief bevonden zich enige tientallen archiefdozen met daarin honderden foto's en krantenknipsels. En daar ben ik nu als vrijwilliger mee bezig.

In de geschiedenis van de vereniging was dit nog niet eerder voorgekomen. Maar op de algemene ledenvergadering van 16 april 2009 was het dan toch zover.

Subcategorieƫn