Al in de vorige Modderkoning - jaargang 26, nummer 1 - januari 2009 - stond mijn naam diverse keren naast die van Jeltje Bijleveld bij een excursie of lezing. Het is de bedoeling dat ik - na goedkeuring en instemming van de MMN Algemene ledenvergadering - de activiteiten van Jeltje zal overnemen.

Samenvatting van de reactie van de Federatie Groene Heuvelrug op de discussieversie van de structuurvisie 'Groen dus vitaal' van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Structuurvisie

In De Modderkoning van januari is duidelijk aangegeven welk opvattingen wij hebben over de structuurvisie van de gemeente. Deze opvattingen zijn terug te vinden in de reactie van de Federatie Groene Heuvelrug (FGH), waarvan direct hierna een samenvatting is opgenomen.

De paardenbloem behoort tot de familie van de composieten. Al vroeg in het voorjaar verschijnen de eerste bloemen Veel mensen zien de paardenbloem als een lastig onkruid, maar als je de bloem van dichtbij bekijkt zie je hoe mooi deze is.

De bunzing is ongeveer 35-46 cm lang met een gewicht van 600-2000 gram. Zijn kleur is donkerbruin zwart met een geelwitte ondervacht.

Ons Tuindorp is al jaren een van de meest karakteristieke woonwijken van Maarn. Het bepaalt mede de leefbaarheid van deze dorpskern. Een beschrijving van de wijk is in vele publicaties te vinden, onder andere in 'Treinen door Maarn en Maarsbergen', een uitgave van de Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen (hierna te noemen CHC).

Het januarinummer van De Modderkoning geeft de gelegenheid terug te blikken naar wat ons in het afgelopen jaar vooral heeft bezig gehouden en wat ons in het komende jaar te wachten staat. Zonder te kort te doen aan andere activiteiten mag ik toch wel stellen dat wij het 25-jarig bestaan van de Vereniging en het 10-jarig jubileum van de Cultuurhistorische Commissie op een waardige en een enthousiaste wijze hebben gevierd.

De Monnickendijk op de grens van Maarsbergen en Woudenberg, die ongeveer 800 jaar geleden is aangelegd, is kort geleden gedeeltelijk gerestaureerd.

'Over Heerweg en Schapendriften' is de titel van de geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het geeft zoals wethouder Pamboer in het voorwoord schrijft een prachtige samenvatting van de gemeenschappelijke geschiedenis van de dorpen die samen de gemeente Utrechtse Heuvelrug vormen.

Ter ere van het jubileum van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk dit jaar, heeft de Cultuurhistorische commissie een kwartetspel uitgebracht.

Subcategorieën