Ter ere van het jubileum van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk dit jaar, heeft de Cultuurhistorische commissie een kwartetspel uitgebracht.

De vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk is zeer intensief betrokken geweest bij het ontstaan van de Federatie Groene Heuvelrug (FGH). Het is de bedoeling dat deze federatie van plaatselijke 'groene' verenigingen een koepel vormt voor ontwikkelingen die een bepaalde dorpskern overstijgen. Denk bijvoorbeeld aan verkeer en vervoer, natuur en milieu.

Wij kunnen terug kijken op een geslaagde viering van het 25-jarig jubileum. Verderop in De Modderkoning treft u verslagen aan van de verschillende activiteiten. Wij willen de lustrum- commissie, Bert Jan Sneller, Gonda Laporte, Gijs van Roekel, Jeltje Bijleveld, nogmaals van harte bedanken voor de wijze waarop zij inhoud hebben gegeven aan het lustrum en de uitvoering daarvan.

In het septembernummer van de Modderkoning vindt u niet alleen aankondigingen van resterende activiteiten uit het MMN-jaarprogramma 2008, maar ook andere activiteiten waarop wij u willen attenderen.

Natuur en cultuurhistorie zijn de belangrijkste ingrediënten van een vrolijk en leerzaam kwartetspel dat verschijnt bij het 25-jarig jubileum van MMN.

Veel is er in vijfentwintig jaar veranderd, ook op het gebied van de informatieverstrekking naar de leden. Aanvankelijk was er alleen een convocaat. Ineke Breedveld was de samensteller en schreef het uit op papier.

De lustrumcommissie heeft het bestuur gevraagd voor deze extra editie van De Modderkoning een overzicht te geven van activiteiten die in het 25-jarig bestaan van de vereniging veel aandacht hebben gevraagd.

Sinds een jaar of drie is de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk ook actief op het gebied van de paddentrek. Betrokken bewoners van de Maarnse Berg boven aan De Zanderij alarmeerden de vereniging over een probleem met padden.

Voorgeschiedenis, monumenten

De oprichting van de Cultuurhistorische Commissie vond plaats op 17 november 1997. De aanleiding hiertoe was het groeiende besef, dat niet alleen oude, karakteristieke gebouwen of 'complexen van gebouwen' als monumenten werden beschouwd, maar voor gemeenten als Maarn veel meer de gebouwen in hun landschappelijke omgeving.

Het is al weer 15 jaar geleden dat het initiatief ontstond om zwerfvuil te rapen, twee keer per jaar een ochtendje. Daarnaast ook het in bruikleen uitgeven van stokken, zodat iedereen zijn eigen straatje schoon kan houden, op zijn eigen tijd.

Subcategorieƫn