Op 2 en 3 juni van dit jaar werden in twintig Nationale Parken in Nederland de 1001-soortendagen gehouden. Zo ook in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Zie ook het artikel van Jos Rademakers in de vorige Modderkoning.

Pastinaak behoort tot de familie van de schermbloemigen. De plant is tweejarig en komt steeds meer voor langs wegen, zodat er een prachtig geel kantwerk in de berm ontstaat.

Visies van de gemeente

De gemeente is bezig met het opstellen van allerlei visies: visie recreatie en toerisme, visie bedrijfsterreinen en woonontwikkeling, visie voor verkeer en vervoer, welstandsnota.

Vorige maand gebeurde het dat in de bebouwde kom van Maarn een kippenhok bezoek kreeg van een vos. Op zich niet bijzonder, maar de plaats was toch wel apart, zo ver in de bebouwing, daar zou je gewoonlijk geen vos verwachten.

Wij ontvingen de volgende brief over de Natuur en Milieuprijs, gedateerd 25-6-2007 en laten deze ter kennisneming hier volgen.

In 1929 werd op het terrein van Valkenheide de watertoren in gebruik genomen. Het opvoedingsgesticht had hiermee zijn eigen watervoorziening. Nauwelijks vijftig jaar eerder werd in Utrecht de eerste (particuliere) waterleiding aangelegd.

Op woensdag 25 april reikte Frans ter Maten, directeur van Landschapsbeheer Utrecht, tijdens de jaaravond de Wilgenknotter uit aan Kees van Lambalgen. De Wilgenknotter is een wisseltrofee voor personen of instellingen die zich op bijzondere wijze inzetten voor het natuur- en landschapsbeheer in de provincie Utrecht.

In april 2007 verscheen de klimaatgids van de stichting Natuur en Milieu. In dit gidsje zijn een groot aantal tips en weetjes te vinden die goed zijn voor het klimaat en bovendien flink geld kunnen besparen.

Als je het zo ziet liggen lijkt het slechts een grimmig brok steen. Grijs, zwaar en massief vormt het gevaarte ook een toegangspoort tot de prachtige kompasroos die gevormd wordt door de keien van het zwerfsteneneiland. Maar ooit was het brok steen onderdeel van een draaischijf voor locomotieven op het rangeerterrein.

Plannen van het Recreatieschap en de Grondbank om de plas in De Zanderij vol te storten met licht verontreinigde grond hebben mede door de inzet van MMN en de bewoners aan de Bergweg al zo veel weerstand opgeroepen dat de gemeente heeft besloten tot een nieuwe, grondige opzet met inspraak van betrokkenen. Ook hier blijft het bestuur op het vinkentouw zitten.

Subcategorieën