In de beginjaren van de vereniging organiseerde Ineke Breedveld samen met Marja Kossen activiteiten voor kinderen van leden. Na een aantal bijeenkomsten bleek de animo niet voldoende. In 1997 probeerde Annelies Wiersma dit initiatief weer nieuw leven in te blazen.  Zij vroeg Suzan Krook, bioloog, en Gerrit Koel, IVN-gids om samen met haar een jeugdwerkgroep op te richten.

Organisatie

Lezingen en excursies worden georganiseerd vanaf het begin van het bestaan van de vereniging. De eerste voorzitter, Ineke Breedveld, opperde een aantal ideeën in de bestuursvergaderingen. Het bestuur ging altijd akkoord met de voorstellen.

Verder met De Kolk

We hebben in het vorige artikel (Het ontstaan van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk) kunnen lezen dat de vereniging is ontstaan uit de werkgroep De Kolk. Na de eerder beschreven schoonmaakacties moet er nog veel gebeuren.

Dit jaar viert de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk haar 25-jarig bestaan. Dit was de reden om in het verenigingsarchief te duiken en met enkele mensen van het eerste uur te praten om een beeld te krijgen van het ontstaan en de ontwikkeling van de vereniging.

Onlangs is door een aantal leden van MMN een werkgroep opgericht, die zich wil beijveren voor het herstel en behoud van het rijksmonument De Grote Bloemheuvel, of wat er nog van over is.

Deze maand is er een speciale uitgave van De Modderkoning, het mededelingenblad van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN). Wij vieren dit jaar ons 25-jarig bestaan en ter gelegenheid daarvan bieden we u ter kennismaking dit speciale nummer aan.

Langs de Driebergseweg ten zuiden van De Zanderij zijn permanente schermen aangebracht voor de paddentrek. De padden en eventueel kikkers en hagedissen komen uit het bos van het Utrechts Landschap en zetten hun eieren af in de plassen van De Zanderij.

Wie kent ze niet: de sierappels die royaal zijn aangeplant in onze gemeenteplantsoenen. Doornige struiken, die het heel goed doen op onze grond en daardoor vaak te weelderig groeien voor de plaats waar ze staan. De sierappels behoren tot de familie van de rozen (rosacea).

Een 800 jaar oude kade, op de grens van Maarsbergen en Woudenberg zal de komende jaren een opknapbeurt gaan krijgen.

Als u van Maarsbergen richting Woudenberg fietst, kunt u even voorbij de Griftdijk rechtsaf een fietspad inrijden. Dit fietspad loopt op de grens van Maarsbergen en Woudenberg en komt na ongeveer 3 km uit op de Rumelaarseweg.

De eerste Modderkoning van 2008 nodigt uit tot een terugblik op het jaar 2007 en een vooruitblik naar het komende jaar. Laten wij beginnen met u allen het beste te wensen in 2008, het jaar waarin wij het 25-jarig jubileum gaan vieren. Een lustrumcommissie is enthousiast bezig om een aantrekkelijk programma op te zetten voor de viering op 17 mei.

Subcategorieƫn