Ons Tuindorp is al jaren een van de meest karakteristieke woonwijken van Maarn. Het bepaalt mede de leefbaarheid van deze dorpskern. Een beschrijving van de wijk is in vele publicaties te vinden, onder andere in 'Treinen door Maarn en Maarsbergen', een uitgave van de Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen (hierna te noemen CHC).

Het januarinummer van De Modderkoning geeft de gelegenheid terug te blikken naar wat ons in het afgelopen jaar vooral heeft bezig gehouden en wat ons in het komende jaar te wachten staat. Zonder te kort te doen aan andere activiteiten mag ik toch wel stellen dat wij het 25-jarig bestaan van de Vereniging en het 10-jarig jubileum van de Cultuurhistorische Commissie op een waardige en een enthousiaste wijze hebben gevierd.

De Monnickendijk op de grens van Maarsbergen en Woudenberg, die ongeveer 800 jaar geleden is aangelegd, is kort geleden gedeeltelijk gerestaureerd.

'Over Heerweg en Schapendriften' is de titel van de geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het geeft zoals wethouder Pamboer in het voorwoord schrijft een prachtige samenvatting van de gemeenschappelijke geschiedenis van de dorpen die samen de gemeente Utrechtse Heuvelrug vormen.

Ter ere van het jubileum van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk dit jaar, heeft de Cultuurhistorische commissie een kwartetspel uitgebracht.

De vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk is zeer intensief betrokken geweest bij het ontstaan van de Federatie Groene Heuvelrug (FGH). Het is de bedoeling dat deze federatie van plaatselijke 'groene' verenigingen een koepel vormt voor ontwikkelingen die een bepaalde dorpskern overstijgen. Denk bijvoorbeeld aan verkeer en vervoer, natuur en milieu.

Wij kunnen terug kijken op een geslaagde viering van het 25-jarig jubileum. Verderop in De Modderkoning treft u verslagen aan van de verschillende activiteiten. Wij willen de lustrum- commissie, Bert Jan Sneller, Gonda Laporte, Gijs van Roekel, Jeltje Bijleveld, nogmaals van harte bedanken voor de wijze waarop zij inhoud hebben gegeven aan het lustrum en de uitvoering daarvan.

In het septembernummer van de Modderkoning vindt u niet alleen aankondigingen van resterende activiteiten uit het MMN-jaarprogramma 2008, maar ook andere activiteiten waarop wij u willen attenderen.

Natuur en cultuurhistorie zijn de belangrijkste ingrediënten van een vrolijk en leerzaam kwartetspel dat verschijnt bij het 25-jarig jubileum van MMN.

Veel is er in vijfentwintig jaar veranderd, ook op het gebied van de informatieverstrekking naar de leden. Aanvankelijk was er alleen een convocaat. Ineke Breedveld was de samensteller en schreef het uit op papier.

Subcategorieƫn