De nieuwsbrief 'Natuur en Landschap is gratis te verkrijgen in de bibliotheek. Ook op de site van de gemeente Utrechtse Heuvelrug www.heuvelrug.nl is de nieuwsbrief te vinden. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws over de ontwikkeling in het buitengebied van Amerongen, Ginkel, Maarsbergen en Maarn met informatie over agrarisch natuurbeheer en erfbeplanting, de Grebbelinie, en over diverse boekjes en brochures.

''            

Rankende helmbloem behoort tot de familie van de fumariaceae (duivekervelfamilie). Soms worden ze ook ingedeeld bij de papaveraceae (klaproosfamilie).

De excursie wintergasten kijken is begeleid door de (nieuwe) Maarnaar Aat Schaftenaar. Wij laten hem nu aan het woord.

Na het begeleiden van de wintergastenexcursie werd me gevraagd om mezelf aan de leden van MMN voor te stellen omdat het de bedoeling is dat ik nog vaker excursies ga begeleiden. Welnu, mijn naam is Aat Schaftenaar,

De voorbereidingen voor de Open Monumentendag op zaterdag 8 september zijn in volle gang. Zoals u in de vorige Modderkoning hebt kunnen lezen is het thema van 2007: het spoor.

De commissie heeft tot 2010 nog veel plannen op de agenda staan. Om die te realiseren is meer menskracht nodig. Met name bestaat behoefte aan een archivaris en een onderzoeker.

Regelmatig worden mensen geïnterviewd die veel van Maarn en Maarsbergen weten en die zo interessant zijn voor een blik in vroeger dagen.

Er wordt door Nicole van der Schaaf hard gewerkt aan een vouwblad t.b.v. de Cultuurhistorische waardenkaart waarvan een exemplaar in de bibliotheek hangt.

De CHC leverde een bijdrage aan de cultuurnota waar binnen de gemeente aan gewerkt wordt.

Er is gestart met de voorbereiding van de Open Monumentendag 2007 op zaterdag 8 september. Het belooft weer een mooi programma te worden.

De aanleg van een tunnel bij de reconstructie van de A-12 kan in Maarsbergen een bedreiging gaan betekenen voor de Dorpskerk, de Grote Bloemheuvel (wat nog over is van het Rijksmonument) en voor de aanwezige markante, beeldbepalende bomen. De commissie zal de ontwikkelingen alert volgen en indien nodig actie ondernemen.

Subcategorieën