Sinds een jaar of drie is de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk ook actief op het gebied van de paddentrek. Betrokken bewoners van de Maarnse Berg boven aan De Zanderij alarmeerden de vereniging over een probleem met padden.

Voorgeschiedenis, monumenten

De oprichting van de Cultuurhistorische Commissie vond plaats op 17 november 1997. De aanleiding hiertoe was het groeiende besef, dat niet alleen oude, karakteristieke gebouwen of 'complexen van gebouwen' als monumenten werden beschouwd, maar voor gemeenten als Maarn veel meer de gebouwen in hun landschappelijke omgeving.

Het is al weer 15 jaar geleden dat het initiatief ontstond om zwerfvuil te rapen, twee keer per jaar een ochtendje. Daarnaast ook het in bruikleen uitgeven van stokken, zodat iedereen zijn eigen straatje schoon kan houden, op zijn eigen tijd.

In de beginjaren van de vereniging organiseerde Ineke Breedveld samen met Marja Kossen activiteiten voor kinderen van leden. Na een aantal bijeenkomsten bleek de animo niet voldoende. In 1997 probeerde Annelies Wiersma dit initiatief weer nieuw leven in te blazen.  Zij vroeg Suzan Krook, bioloog, en Gerrit Koel, IVN-gids om samen met haar een jeugdwerkgroep op te richten.

Organisatie

Lezingen en excursies worden georganiseerd vanaf het begin van het bestaan van de vereniging. De eerste voorzitter, Ineke Breedveld, opperde een aantal ideeën in de bestuursvergaderingen. Het bestuur ging altijd akkoord met de voorstellen.

Verder met De Kolk

We hebben in het vorige artikel (Het ontstaan van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk) kunnen lezen dat de vereniging is ontstaan uit de werkgroep De Kolk. Na de eerder beschreven schoonmaakacties moet er nog veel gebeuren.

Dit jaar viert de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk haar 25-jarig bestaan. Dit was de reden om in het verenigingsarchief te duiken en met enkele mensen van het eerste uur te praten om een beeld te krijgen van het ontstaan en de ontwikkeling van de vereniging.

Onlangs is door een aantal leden van MMN een werkgroep opgericht, die zich wil beijveren voor het herstel en behoud van het rijksmonument De Grote Bloemheuvel, of wat er nog van over is.

Deze maand is er een speciale uitgave van De Modderkoning, het mededelingenblad van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN). Wij vieren dit jaar ons 25-jarig bestaan en ter gelegenheid daarvan bieden we u ter kennismaking dit speciale nummer aan.

Langs de Driebergseweg ten zuiden van De Zanderij zijn permanente schermen aangebracht voor de paddentrek. De padden en eventueel kikkers en hagedissen komen uit het bos van het Utrechts Landschap en zetten hun eieren af in de plassen van De Zanderij.

Subcategorieën