Het bestuur is zeer verheugd dat aan Wim Arendsen op 29 april een koninklijke onderscheiding is uitgereikt. Wim is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jammer!

Heel teleurstellend was de opkomst van de kinderen bij de laatste drie activiteiten. Vooral de twee wandelingen onder leiding van een boswachter werden zeer slecht bezocht (resp. drie en nul kinderen). Wij, de begeleiders, vinden het betreurenswaardig dat vooral de bijeenkomsten waarvoor externe begeleiders gevraagd worden zo’n slechte opkomst kregen.

De deelname van kinderen aan de activiteiten van de jeugdnatuurgroep is in een vrij korte periode zodanig gedaald dat er mee doorgaan op de oude voet niet reëel is. De werkgroep Kinderen in de natuur heeft dan ook besloten om het programma drastisch te beperken.

Op zaterdag 11 oktober jl. is Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug officieel geopend door minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Er was op deze dag een feestelijk programma georganiseerd voor publiek en genodigden.

Beste leden,

Het excursie- en lezingenseizoen van de vereniging 'Maarn-Maarsbergen Natuurlijk' sloten we op de eerste dag van de zomer af met een fietstocht. Na een aanvankelijk korte hete en vervolgens lange natte zomer starten we aan het begin van de herfst het jaarprogramma 2004-2005.

Zoals u uit bovenstaande ingezonden brief [...] kunt lezen, doen de kinderen van de Jeugdnatuurgroep een oproep aan de hondenbezitters om de Koeheuvels schoon en natuurlijk te houden door te helpen de zaailingen uit te trekken.

Om de kennis over het verleden van de gemeente te vergroten zullen wij doorgaan met het interviewen van senioren in onze gemeente.

In de komende tijd zal het vervolmaken van de Cultuurhistorische Waardenkaart veel aandacht opeisen. Het vastleggen van de historie van Maarn en Maarsbergen op een digitale kaart is voor de gehele gemeenschap van onze gemeente van groot belang.

De commissie is voortvarend bezig met de voorbereidingen tot het uitbrengen van het boekwerk "boerderij De Brink". De heer B. Laporte Sr. heeft in dit boek tot in detail beschreven, hoe het boerenleven in de omgeving van deze mooie boerderij aan de Maarnse Grindweg in Maarsbergen zich afspeelde.

Inmiddels is door de Cultuurhistorische commissie, samen met mevrouw van der Goes-Petter de status rijksmonument aangevraagd voor de boerderijen en bijgebouwen aan de Woudenbergseweg 40 en de Hof ter Heideweg 1. Er heeft overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg plaatsgevonden.

Subcategorieën