Bij de vorming van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in 2018 is het ‘Raadsprogramma 2018-2022’ opgesteld dat dient als gids voor B&W in deze raadsperiode. In dit raadsprogramma is opgenomen dat de gemeente in deze raadsperiode geen plannen start voor woningbouw buiten de rode contour, maar dat zal worden ingezet op maximale benutting van de plancapaciteit binnen de rode contour (inbreiding) zodat natuur en landschap in onze gemeente zoveel mogelijk gespaard blijven. Dit is ook conform het beleid van de Provincie.

DoeMaarDuurzaamIn oktober 2020 is de facebook groep gestart: 'Doe Maarn Duurzaam'. We wisselen hier tips en ervaringen uit m.b.t. duurzaamheid. De groep is voor inwoners van Maarn en Maarsbergen of mensen die hier werken. We inventariseren nu welke initiatieven m.b.t. duurzaamheid er zijn in en om Maarn en Maarsbergen.

20200711 KoeheuvelsDe Koeheuvels is één van de vastgoedobjecten die de gemeente wil verkopen omdat men het beheer en onderhoud hiervan niet ziet als ‘core business’ voor de gemeente. Naast de Koeheuvels gaat het om meerdere bos- en natuurgebieden in onze gemeente en ook om een aantal gebouwen.

Een keer per maand wordt er op vrijdagen van 14.30-16.00 uur een Pluk de Middag georganiseerd. Met elke keer een andere activiteit onder het genot van een traktatie geïnspireerd op de moestuin. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om voor elkaar een traktatie mee te nemen. De activiteiten zijn gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Aanmelden is niet nodig. Kijk via Facebook op @dorpsmoestuin voor meer informatie en data.  

Onder voorbehoud van de corona maatregelen:

De werkgroep "werken in het landschap" gaat in de winter van 2020/2021 ongeveer 80 wilgen en essen knotten op de Griftdijk in Maarsbergen. De zaterdagen waarop gewerkt gaat worden zijn:

  • December 5 en 19
  • Januari 9 en 16
  • Februari 6 en 20
  • Maart 6 en als reserve 13

De huidige ploeg van knotters kan nog extra vrijwilligers gebruiken. Heb je interesse om mee te helpen (al is het maar 1 keertje) dan kun je je opgeven bij Michiel Keizer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Al 38 jaar zetten enthousiaste vrijwilligers in diverse werkgroepen en commissies zich in voor natuur, cultuurhistorie, biodiversiteit, duurzaamheid, educatie, en communicatie met andere groeperingen en gemeente. Maar….met een te klein bestuur komt het voortbestaan van MMN in gevaar!

Bent u de nieuwe voorzitter of bestuurslid voor Maarn Maarsbergen Natuurlijk? 
(klik op de afbeelding voor een PDF bestand) 

2020 MMN werving

Mensen gezocht met hart voor natuur en cultuur in onze mooie dorpen die bestuurstaken willen vervullen

De vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) is al 38 jaar een actieve groene vereniging voor Maarn en Maarsbergen. Enthousiaste vrijwilligers in diverse werkgroepen en commissies zetten zich in voor behoud en herstel van de natuurlijke en landschappelijke omgeving en de cultuurhistorie van Maarn en Maarsbergen. Ze knotten wilgen, zetten padden over, laten kinderen de natuur beleven, participeren in de dorpsmoestuin, rapen zwerfafval en laten inwoners zich verwonderen over onze rijke natuur en cultuurhistorie d.m.v. lezingen, excursies en artikelen in het ledenblad . MMN zet zich in voor biodiversiteit, duurzaamheid, educatie en gaat proactief in gesprek met andere groeperingen en gemeente. Kortom, een belangrijke vereniging voor onze groene dorpen!

MMN bestaat uit ruim 400 leden en ca 50 vrijwilligers en hoopt in 2023 haar 40-jarig jubileum te kunnen vieren. Maar….zonder vrijwilligers die bestuursfuncties op zich willen nemen komt het voortbestaan van MMN in gevaar! We hebben dringend nieuwe bestuursleden en een voorzitter nodig. Het bestuur heeft als voornaamste taken:
- Vertegenwoordigen van de vereniging
- Samenwerken met groene partners in de gemeente
- Koers en standpunt bepalen t.a.v. tal van onderwerpen
- Inspelen op nieuwe initiatieven
- Werkgroepen en vrijwilligers ondersteunen
- Regelen van praktische verenigingszaken

We streven naar een voltallig bestuur van 7 leden in februari 2021. Wilt u ook dat onze dorpskernen een groene vereniging houdt? Help dan mee MMN een toekomst te geven door mee te helpen als
- voorzitter
- of bestuurslid met aandachtsgebied naar keuze
- of vormgever van ons ledenblad "de Modderkoning"
Heeft u vragen of interesse? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Berend Musegaas (secretaris, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 432 64 661) of Gerda Schregardus (voorzitster a.i., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel) . Wij vertellen u graag meer!

Heeft u het bericht van het afscheid van Richard Zweekhorst niet per e-mail ontvangen?

En u wilt wél een beperkt aantal e-mail berichten van het MMN bestuur?

Stuur dan een e-mail bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ter informatie:
De Modderkoning blijft 3x per jaar op papier verschijnen voor leden die hieraan de voorkeur geven.
Zie voor informatie over de privacy en het beheer van email-adressen de link helemaal onderaan deze pagina.

Het MMN bestuur

Bericht van het bestuur MMN

Verwacht en toch onverwachts.

Tot onze spijt heeft onze voorzitter, Richard Zweekhorst, besloten per direct te stoppen met het voorzitterschap van MMN. Richard gaf al enige tijd aan te willen stoppen. In april zei hij nog een jaartje door te willen gaan, maar nu is toch het definitieve moment aangebroken. Ruim 9 jaar heeft Richard zich met hart en ziel ingezet voor MMN en daarbij de belangen van natuur en landschap in en rond onze dorpskernen Maarn Maarsbergen vertegenwoordigd. 

Er zijn door Richard vele gesprekken gevoerd met diverse partijen en partners. Hij had een duidelijke visie en wist dit stevig te beargumenteren. Wij zijn Richard dankbaar voor zijn onvermoeibare inzet en wensen hem veel inspiratie toe voor nieuwe activiteiten. 

Helaas hebben we nog geen nieuwe voorzitter kunnen vinden. Gerda Schregardus zal voorlopig de voorzitterstaken waarnemen in samenwerking met de bestuursleden. Zoals al eerder in de Modderkoning vermeld, zal Femke Reijnen volgend voorjaar afscheid nemen als bestuurslid. Het (te kleine) bestuur is dringend op zoek naar een voorzitter, nieuwe bestuursleden en een vormgever voor de Modderkoning. Wie wil de handschoen oppakken?   U kunt een reactie mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de bestuursleden MMN,
Gerda Schregardus, interim voorzitster
Berend Musegaas, secretaris
Marjan Hamersma, penningmeester
Femke Reijnen, PR en communicatie

20200711 KoeheuvelsDe Koeheuvels is één van de vastgoedobjecten die de gemeente wil verkopen omdat men die niet ziet als ‘core business’ voor de gemeente. Naast de Koeheuvels gaat het om meerdere bos- en natuurgebieden in onze gemeente en ook om een aantal gebouwen.

Subcategorieën