Het gaat niet goed met de huismus, ook in Maarn worden huismussen schaars. Hoe komt het toch dat een vogel als de mus zich niet kan handhaven in deze tijd?

Helaas kijkt zij uit op een veel te drukke weg, de Amersfoortseweg. Maar, het doet aan haar schoonheid weinig af: de Heilige Theresia.

Achter de schermen is hard gewerkt aan een nieuwe opzet voor de Modderkoning. Helaas bleek het oorspronkelijke plan, het uitbrengen van de Modderkoning op tabloidformaat, financieel niet haalbaar. Gekozen is om De Modderkoning uit te brengen op het bekende A4-formaat, echter met een nieuwe lay-out: nieuwe kop, kolommen en meer foto’s.

De paddentrek is in volle gang. Zo zijn al ruim duizend padden overgezet. Ook aan de meetrekkende muizen is gedacht.

MMN dingt mee in de landelijke wedstrijd 'Maak je eigen ommetje', uitgeschreven door Landschapsbeheer Nederland. De hoofdprijs is een bedrag van € 30.000,- en daarnaast worden er provinciale prijzen uitgekeerd van € 10.000,-.

De winnaar van het Uilenproject voor kinderen in de bibliotheek heeft een onderwerp bedacht voor het jaar 2008, namelijk reeën! De leden van de werkgroep Kinderen in de Natuur en de medewerkers van de bibliotheek vinden dit een uitstekend idee.

De nieuwsbrief 'Natuur en Landschap is gratis te verkrijgen in de bibliotheek. Ook op de site van de gemeente Utrechtse Heuvelrug www.heuvelrug.nl is de nieuwsbrief te vinden. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws over de ontwikkeling in het buitengebied van Amerongen, Ginkel, Maarsbergen en Maarn met informatie over agrarisch natuurbeheer en erfbeplanting, de Grebbelinie, en over diverse boekjes en brochures.

''            

Rankende helmbloem behoort tot de familie van de fumariaceae (duivekervelfamilie). Soms worden ze ook ingedeeld bij de papaveraceae (klaproosfamilie).

De excursie wintergasten kijken is begeleid door de (nieuwe) Maarnaar Aat Schaftenaar. Wij laten hem nu aan het woord.

Na het begeleiden van de wintergastenexcursie werd me gevraagd om mezelf aan de leden van MMN voor te stellen omdat het de bedoeling is dat ik nog vaker excursies ga begeleiden. Welnu, mijn naam is Aat Schaftenaar,

De voorbereidingen voor de Open Monumentendag op zaterdag 8 september zijn in volle gang. Zoals u in de vorige Modderkoning hebt kunnen lezen is het thema van 2007: het spoor.

Subcategorieën