De commissie heeft tot 2010 nog veel plannen op de agenda staan. Om die te realiseren is meer menskracht nodig. Met name bestaat behoefte aan een archivaris en een onderzoeker.

Regelmatig worden mensen geïnterviewd die veel van Maarn en Maarsbergen weten en die zo interessant zijn voor een blik in vroeger dagen.

Er wordt door Nicole van der Schaaf hard gewerkt aan een vouwblad t.b.v. de Cultuurhistorische waardenkaart waarvan een exemplaar in de bibliotheek hangt.

De CHC leverde een bijdrage aan de cultuurnota waar binnen de gemeente aan gewerkt wordt.

Er is gestart met de voorbereiding van de Open Monumentendag 2007 op zaterdag 8 september. Het belooft weer een mooi programma te worden.

De aanleg van een tunnel bij de reconstructie van de A-12 kan in Maarsbergen een bedreiging gaan betekenen voor de Dorpskerk, de Grote Bloemheuvel (wat nog over is van het Rijksmonument) en voor de aanwezige markante, beeldbepalende bomen. De commissie zal de ontwikkelingen alert volgen en indien nodig actie ondernemen.

Tijdens een gesprek met wethouder Pamboer werd hem een exemplaar van de cultuurhistorische waardenkaart aangeboden. Deze kaart is van belang voor het ruimtelijk inrichtingsbeleid van de gemeente.

Veel leden stellen het op prijs als ze per e-mail kort vóór een activiteit daar nog eens op worden geattendeerd. Onze ervaring is dat een bericht in hun mailbox een goede herinnering voor hen is en kan stimuleren om aan de activiteit deel te nemen. Bovendien kunnen zij op die manier ook snel op de hoogte worden gesteld van andere actuele onderwerpen.

Wilt u ook extra geïnformeerd worden en heeft u een e-mail adres dat nog niet bij het secretariaat bekend is, geef dat dan door. Uiteraard kunt u ook uw vragen en opmerkingen op deze wijze kwijt.

Gijs van Roekel bouwt aan een website voor MMN. De website is bijna klaar voor lancering en gaat een dezer dagen de lucht in.

MMN heeft er bij het Beheerorgaan van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor gepleit om geen nieuw pad aan te leggen door de Kaapse Bossen maar gebruik te maken van de bestaande Maarnse Grindweg, waardoor natuur en milieu worden gediend.

Subcategorieƫn