Het bestuur en de commissie Lezingen & Excursies zijn naar aanleiding van de wisselende belangstelling bij sommige activiteiten naarstig op zoek naar een andere invulling van vooral de (wandel)excursies.

De speciale septembereditie van de Modderkoning is zeer positief ontvangen. Naast het uitgangspunt, te weten het in nog bredere kring onder de aandacht brengen van onze natuur- milieu- en cultuurvereniging, heeft de Modderkoning een veertigtal nieuwe aanmeldingen opgeleverd. Hier zijn veel gezinnen bij dus kan er van een behoorlijke respons worden gesproken. De redactie en de bezorgers willen wij hierbij nog eens extra bedanken.

Beste leden,

Het bestuur van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk en de redactie van de Modderkoning wensen u een voorspoedig 2007 toe.

Dit is de laatste keer dat u de Modderkoning in deze vorm ontvangt. De redactie is druk doende de Modderkoning een ander aanzien te geven. Gelukkig kan hierbij gebruik gemaakt worden van de expertise van Nicole van der Schaaf. In de Modderkoning nieuwe stijl willen wij ook graag uw inbreng.

Aan de leden van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN),
Aan de overige inwoners van Maarn en Maarsbergen.

Het septembernummer van De Modderkoning, het verenigingsblad van MMN, wordt huis aan huis bezorgd. Waarom?

MMN werd in 1983 opgericht met het doel te streven naar behoud en herstel van de natuurlijke omgeving van Maarn en Maarsbergen en daarnaast het verbeteren van de kwaliteit van het milieu. De directe aanleiding tot oprichting van de vereniging was de Kolk in Maarsbergen die, hoewel sterk vervuild, de zeldzame kamsalamander bleek te herbergen.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het een herfstachtige dag in mei en moet ik weer even terug in de tijd om in het kort nog even de aandacht te richten op de paddentrek bij de zandafgraving.

De cultuurhistorische waardenkaart is ternauwernood gered uit het voormalige gemeentehuis van Maarn. De kaart, resultaat van het prachtige project van de Cultuurhistorische commissie (CHC), was in oktober 2005 aangeboden aan de toenmalige gemeente Maam, om een plaats te krijgen in het Gemeentehuis.

Vogels rond het huis: de merel

Wist u dat de merel vroeger een vrij schuwe bosvogel was, die zich meestal uit de buurt van de mensen hield? Daar is de laatste honderd jaar veel in veranderd. De merel heeft zich helemaal aangepast aan de mens. En daar profiteert deze vogel volop van: nog nooit waren er zoveel merels als nu !!

Bijvoet behoort tot de familie van de composieten (samengesteldbloemigen). De plant komt in onze omgeving zeer veel voor. Overal kun je het grijzig-groene blad met de zilveren onderkant tegenkomen.

Subcategorieƫn