In de vorige Modderkoning stond de aankondiging van de Open Monumentendag 2003, op zaterdag 13 september 2003, centraal. Het is een geweldige dag geworden. Het programma is goed ontvangen en het weer werkte prima mee.

Op het landgoed Anderstein ligt de Jan Bijleveld Poel. Deze poel werd geopend op 22 mei 2004, zie het betreffende artikel Opening Jan Bijleveldpoel. Hieronder een paar foto's van dit prachtige plekje in Maarn.

klik op een afbeelding voor een vergroting

Op zaterdag 22 mei werd op het landgoed Anderstein in het bijzijn van veel leden van MMN en kinderen van de jeugdnatuurgroep de 'Jan Bijleveldpoel' geopend,

Wij vinden dat de laatste tijd veel kapvergunningen worden verleend. Zo ook voor een aantal bomen bij een van de nieuwe woningen aan de Bakkersweg.

Uit de pers hebben wij kunnen vernemen dat in Maarn het stilste plekje van Nederland ligt. Dat is een misverstand. Het is het stilste plekje in de vier gebieden die in een stilteonderzoek zijn beoordeeld,

Zeer recent is het ontwerpstreekplan voor de provincie Utrecht in de inspraak gebracht. In de aanloop naar dit plan hebben wij het provinciaal bestuur laten weten dat wij ernstige bedenkingen hebben tegen de woningbouwmogelijkheden bij de kleine kernen in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Het College van Gedeputeerde Staten is momenteel bezig met het opstellen van plannen die bepalend zullen zijn voor de inrichting van onze provincie voor de komende tien jaar. Zo is onlangs het 'Strategisch Mobiliteit Plan Utrecht' vastgesteld.

Bij de jaarlijkse uitreiking van de natuur-en milieuprijs bleek dat de activiteiten van onze vereniging ook in de provincie Utrecht gewaardeerd worden. Deze prijs is ingesteld door het 'IVN Consulentschap Utrecht' en de 'Natuur en Milieufederatie Utrecht'.

Nog steeds is de Cultuurhistorische Commissie (CHC) met vele onderwerpen bezig.

Aan onze leden,

In de Modderkoning van januari 2004 vindt u informatie over de werkdagen in het landschap en over de lezing en excursies die voor de rest van het seizoen nog op het programma staan.

Subcategorieën