Beste leden,

Het bestuur van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk en de redactie van de Modderkoning wensen u een voorspoedig 2007 toe.

Dit is de laatste keer dat u de Modderkoning in deze vorm ontvangt. De redactie is druk doende de Modderkoning een ander aanzien te geven. Gelukkig kan hierbij gebruik gemaakt worden van de expertise van Nicole van der Schaaf. In de Modderkoning nieuwe stijl willen wij ook graag uw inbreng.

Aan de leden van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN),
Aan de overige inwoners van Maarn en Maarsbergen.

Het septembernummer van De Modderkoning, het verenigingsblad van MMN, wordt huis aan huis bezorgd. Waarom?

MMN werd in 1983 opgericht met het doel te streven naar behoud en herstel van de natuurlijke omgeving van Maarn en Maarsbergen en daarnaast het verbeteren van de kwaliteit van het milieu. De directe aanleiding tot oprichting van de vereniging was de Kolk in Maarsbergen die, hoewel sterk vervuild, de zeldzame kamsalamander bleek te herbergen.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het een herfstachtige dag in mei en moet ik weer even terug in de tijd om in het kort nog even de aandacht te richten op de paddentrek bij de zandafgraving.

De cultuurhistorische waardenkaart is ternauwernood gered uit het voormalige gemeentehuis van Maarn. De kaart, resultaat van het prachtige project van de Cultuurhistorische commissie (CHC), was in oktober 2005 aangeboden aan de toenmalige gemeente Maam, om een plaats te krijgen in het Gemeentehuis.

Vogels rond het huis: de merel

Wist u dat de merel vroeger een vrij schuwe bosvogel was, die zich meestal uit de buurt van de mensen hield? Daar is de laatste honderd jaar veel in veranderd. De merel heeft zich helemaal aangepast aan de mens. En daar profiteert deze vogel volop van: nog nooit waren er zoveel merels als nu !!

Bijvoet behoort tot de familie van de composieten (samengesteldbloemigen). De plant komt in onze omgeving zeer veel voor. Overal kun je het grijzig-groene blad met de zilveren onderkant tegenkomen.

Vingerhoedskruid behoort tot de familie van de scrophulariaceae (helmbloemigen). Vanaf eind mei tot in de herfst kun je de mooie paars-roze of witte bloemen verwachten. Soms is de bloemstengel wel 2 meter hoog!

Beste leden,

De eerste Modderkoning van het seizoen 2005/2006 is uit. In deze Modderkoning wordt u uitvoerig geïnformeerd over de Open Monumentendag op 10 september a.s.

Subcategorieƫn