Beste leden,

De eerste Modderkoning van het seizoen 2005/2006 is uit. In deze Modderkoning wordt u uitvoerig geïnformeerd over de Open Monumentendag op 10 september a.s.

Padden komen eind februari/begin maart uit de winterslaap en trekken massaal naar hun geboortewater. Op de zandweg tussen de zandafgraving en het landgoed Stameren werden afgelopen voorjaar honderden padden doodgereden. Tijd voor hulp aan deze nuttige dieren!

Beste leden,

Hierbij treft u de laatste Modderkoning van dit seizoen aan. Er staan nu nog drie activiteiten op het programma in.

Op zaterdag 7 mei namen wij deel aan een excursie die was georganiseerd door de natuurgroepen uit Kockengen en Wilnis. We begonnen vanuit Kockengen met een wandeling door een natuurgebiedje.

In de vorige Modderkoning van mei 2005 hebben wij een oproep gedaan aan de ouders van de kinderen die lid zijn van de jeugdnatuurgroep om te reageren op de teruglopende opkomst van de kinderen bij activiteiten waarvoor wij een externe begeleider hadden uitgenodigd.

Het bestuur is zeer verheugd dat aan Wim Arendsen op 29 april een koninklijke onderscheiding is uitgereikt. Wim is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jammer!

Heel teleurstellend was de opkomst van de kinderen bij de laatste drie activiteiten. Vooral de twee wandelingen onder leiding van een boswachter werden zeer slecht bezocht (resp. drie en nul kinderen). Wij, de begeleiders, vinden het betreurenswaardig dat vooral de bijeenkomsten waarvoor externe begeleiders gevraagd worden zo’n slechte opkomst kregen.

De deelname van kinderen aan de activiteiten van de jeugdnatuurgroep is in een vrij korte periode zodanig gedaald dat er mee doorgaan op de oude voet niet reëel is. De werkgroep Kinderen in de natuur heeft dan ook besloten om het programma drastisch te beperken.

Op zaterdag 11 oktober jl. is Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug officieel geopend door minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Er was op deze dag een feestelijk programma georganiseerd voor publiek en genodigden.

Beste leden,

Het excursie- en lezingenseizoen van de vereniging 'Maarn-Maarsbergen Natuurlijk' sloten we op de eerste dag van de zomer af met een fietstocht. Na een aanvankelijk korte hete en vervolgens lange natte zomer starten we aan het begin van de herfst het jaarprogramma 2004-2005.

Subcategorieƫn