Inmiddels is door de Cultuurhistorische commissie, samen met mevrouw van der Goes-Petter de status rijksmonument aangevraagd voor de boerderijen en bijgebouwen aan de Woudenbergseweg 40 en de Hof ter Heideweg 1. Er heeft overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg plaatsgevonden.

In de vorige Modderkoning stond de aankondiging van de Open Monumentendag 2003, op zaterdag 13 september 2003, centraal. Het is een geweldige dag geworden. Het programma is goed ontvangen en het weer werkte prima mee.

Op het landgoed Anderstein ligt de Jan Bijleveld Poel. Deze poel werd geopend op 22 mei 2004, zie het betreffende artikel Opening Jan Bijleveldpoel. Hieronder een paar foto's van dit prachtige plekje in Maarn.

klik op een afbeelding voor een vergroting

Op zaterdag 22 mei werd op het landgoed Anderstein in het bijzijn van veel leden van MMN en kinderen van de jeugdnatuurgroep de 'Jan Bijleveldpoel' geopend,

Uit de pers hebben wij kunnen vernemen dat in Maarn het stilste plekje van Nederland ligt. Dat is een misverstand. Het is het stilste plekje in de vier gebieden die in een stilteonderzoek zijn beoordeeld,

Zeer recent is het ontwerpstreekplan voor de provincie Utrecht in de inspraak gebracht. In de aanloop naar dit plan hebben wij het provinciaal bestuur laten weten dat wij ernstige bedenkingen hebben tegen de woningbouwmogelijkheden bij de kleine kernen in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.