Het landgoed Kombos heeft aan Landschapsbeheer Utrecht gevraagd om een beheersadvies voor enkele voormalige agrarische graslandjes op te stellen. Deze graslandjes zijn door de lage ligging en de aanwezigheid van kwelwater uit de Heuvelrug uitermate geschikt voor het ontwikkelen van kruidenrijke graslanden.

Weegbree komt in heel Europa veel voor, dus ook in Maarn en omgeving. Het is een hele sterke plant, die er zelfs goed tegen kan als er over gelopen wordt.

Cultuurhistorie

De cultuurhistorische commissie is drukdoende met meerdere activiteiten en het lijkt haar een goede zaak u hierover te informeren.

Het Beheers- en Inrichtingsplan is gereed. Alle betrokken partijen zijn het eens geworden over een gezamenlijke visie op de toekomst van het Nationaal Park.

De Landelijke Natuurwerkdag - een initiatief van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Landschappen, Landschapsbeheer Nederland, de Jeugdbond voor Natuur en Milieustudie (JNM), de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en IVN, Vereniging voor Natuur- en milieueducatie - was dit jaar op 2 november.

Het beheersplan dat inmiddels grotendeels is uitgevoerd begint zijn vruchten af te werpen. Er is een betere toetreding van zonlicht ontstaan