Op 31 oktober organiseerden Heuvelrug Energie en Maarn Maarsbergen Natuurlijk een klimaatcafé in Maarn met als thema het ‘Energiezuinig maken van de eigen woning’.

Het monument De Grote Bloemheuvel is het oudste pand in de dorpskern van Maarsbergen. Het pand heeft, op initiatief van de Cultuurhistorische Commissie van de Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk, in 2002 de status van Rijksmonument gekregen.

"Het gebouw verkeert in een deplorabele toestand "(MMN Cultuur Historische Commissie, 2022).

Bij de Kolken naast de spoorwegovergang Maarsbergen leeft de zeldzame en bedreigde amfibie: de kamsalamander. De werkgroep de Kolken zet zich al vanaf 1982 in voor een goede leefomgeving, biotoop, voor de kamsalamander bij de Kolken.

Inwoners uit Maarn zijn aan de slag gegaan het afkoppelen regenpijpen. Wie volgt?

Zaterdag 8 oktober 2022 heeft Maarn Maarsbergen Natuurlijk in samenwerking met NMU en de gemeente UH een praktijkdag afkoppelen van regenpijpen in Maarn georganiseerd. Voorafgaand aan de praktijkdag vond er een Webinar plaats waarbij regenwateradviseur Lanny Olie van alles vertelde over afkoppelen, regentonnen, vijvers en wadi’s.

Op woensdag 26 oktober staat Utrechts Landschap van 15:00 tot 17:00 uur bij de Koeheuvels om als nieuwe eigenaar kennis te maken met de bezoekers en omwonenden. U wordt van harte uitgenodigd om op deze middag aan te sluiten.

Lees Meer

Herman Postema heeft in de laatste maanden de geschiedenis van historische huizen in Maarn aangevuld.
Zie: Informatie over Maarn op Historische huizen
Hierna zijn de bevindingen door Gijs van Roekel opgepakt, gecontroleerd en vooral ook het genealogische deel aangevuld.
Dankzij Herman’s pionierswerk konden weer vele Maarnse genealogische vragen worden opgelost.
Zie hiervoor: CHC Genealogie Maarn-Maarsbergen Huizen van Maarn.